Bestuur VOS/ABB keurt financieel jaarverslag 2021 goed – PO/VO

Het bestuur van VOS/ABB heeft het geconsolideerd financieel jaarverslag over 2021 goedgekeurd. Op 6 juli wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de de algemene ledenvergadering van VOS/ABB. Leden van VOS/ABB kunnen het geconsolideerd financieel jaarverslag en de...