Rubriek ‘Veelgestelde vragen’ wordt geactualiseerd

De juristen van onze Helpdesk benutten de meivakantie om de rubriek Veelgestelde vragen op deze website te actualiseren.

De rubriek wordt niet alleen geactualiseerd, maar ook overzichtelijker gemaakt. Door de veelheid aan onderwerpen is nu niet in één oogopslag te zien welke thema’s aan bod komen. De rubriek zal in de loop van mei zijn bijgewerkt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Helpdesk verzorgt gratis cursussen

Vanwege het grote aantal mensen dat zich aanmeldt voor de gratis cursussen van onze Helpdesk, zijn er twee extra cursussen ingepland. Het gaat om de cursus ‘De arbeidsongeschikte werknemer in het onderwijs’ die nu ook op 12 april wordt gegeven en de extra cursus ‘Dossieropbouw bij ontslag’ op 26 mei.

De gratis cursussen worden verzorgd door de juristen van onze Helpdesk en zijn specifiek bedoeld voor VOS/ABB-leden. Niet-leden kunnen er niet aan deelnemen.

Het gaat om de volgende cursussen (klik op de titels voor meer informatie):

Het zijn korte cursussen van elk één middag. Ze beginnen om 13 uur en duren tot circa 16.30 uur. de cursussen worden gegeven in het VOS/ABB-kantoor in Woerden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl. Vermeld duidelijk naar welke cursus(sen) u wilt en vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.
Er kunnen zich per organisatie maximaal twee mensen aanmelden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VOS/ABB naar Hoge Raad vanwege btw

De zaak die voor de Hoge Raad wordt gebracht, betreft een vo-school, die enkele werknemers tijdelijk heeft gedetacheerd bij het CITO. Deze werknemers verrichtten tussen 1998 en 2002 werkzaamheden voor het CITO, terwijl de school hun salaris doorbetaalde. De school heeft hiervoor financiële compensatie ontvangen van het CITO.

De belastingdienst heeft de school vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd, omdat deze verdiensten onder de omzetbelasting zouden vallen. VOS/ABB en de school vinden echter dat de diensten kunnen worden beschouwd als ‘nauw met het onderwijs samenhangend’. In dat geval zou er volgens de regelgeving over de btw geen sprake zijn van diensten waarover deze belasting moet worden geheven.

De Rechtbank Arnhem en in tweede instantie het Gerechtshof Arnhem hebben eerder geoordeeld dat het hier wel gaat om prestaties die onder de omzetbelasting vallen. Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet, is onbekend. VOS/ABB houdt er rekening mee dat dit een jaar kan duren. Wij houden u op de hoogte.

Informatie: Dieuwke van Putten, 0348-405286, dvanputten@vosabb.nl.

Risico’s van digitale communicatie

Uit recente nieuwsberichten is duidelijk geworden dat leraren wel eens ongepaste digitale berichten uitwisselen met leerlingen. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Voor de docent kan de ontdekking van ongepaste berichtjes in het ergste geval een ontslag op grond van ernstig plichtverzuim opleveren. De school kan te maken krijgen met het nemen van een disciplinaire maatregel of een ontslagprocedure. Denkbaar is ook dat de ouders van de betreffende leerling een klacht bij het schoolbestuur indienen.

VOS/ABB kan u op verschillende manier bijstaan om het uitwisselen van ongepaste digitale berichten tussen uw medewerkers en leerlingen (en ook tussen medewerkers onderling) zoveel mogelijk tegen te gaan. Onze eerstelijnsadviseurs van de Helpdesk geven u graag een eerste advies als u wordt geconfronteerd met dergelijke problemen. 

Wilt u beleid of richtlijnen ontwikkelen, dan kunnen onze juristen deze voor u opstellen. Ook is het mogelijk om reeds door u opgestelde concepten door ons te laten beoordelen.

Als er sprake is van een juridische procedure kunt u uiteraard terecht bij de juristen/ advocaten van VOS/ABB. Met hun ruime ervaring staan zij schoolbesturen bij in ontslag- of klachtdossiers.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 of helpdesk@vosabb.nl of juridisch medewerker Fiona Rab, 0348-405214 of frab@vosabb.nl