Meeste kinderen ontstijgen armoederisico – PO/VO

De meeste kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, zijn het armoederisico van hun ouders ontstegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden...

€ 105 miljoen extra voor Leerplusarrangement – VO

Het budget voor het Leerplusarrangement VO gaat met € 105 miljoen omhoog naar € 157 miljoen. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in de brief Visie kansengelijkheid funderend onderwijs. Met dit bedrag kan volgens Wiersma meer dan de helft van de vestigingen in...

SCP: Meer nodig voor verkleinen sociale verschillen – PO/VO

Het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs is onvoldoende om de structurele ongelijkheid in de samenleving kleiner te maken. Daar is meer voor nodig, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het onderzoeksrapport Eigentijdse ongelijkheid. Het SCP...

Vierde subsidieronde vrijroosteren leraren – PO/VO

Twintig schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de vierde subsidieronde Vrijroosteren leraren. Dat meldt het ministerie van OCW. Met deze subsidie kunnen schoolbesturen leraren in 2023-2024 en 2024-2025 gedeeltelijk vrijroosteren om...

Subsidie doorstroomprogramma’s verlengd – PO/VO

De subsidie voor doorstroomprogramma’s primair onderwijs-voortgezet onderwijs voor bevordering van gelijke kansen is verlengd. Nog tot en met 30 april 2023 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor een programma om de overgang van het primair naar het voortgezet...