Eerste vmbo’s krijgen gratis MBO Kompas – VO

Vmbo’s in een deel van Zuid-Holland ontvangen als eerste het MBO Kompas. Dat is een nieuwe kosteloze gids die leerlingen in de bovenbouw van het vmbo kan helpen om de juiste studie- en beroepskeuze te maken. Het MBO Kompas bevat informatie over profielen en...

Groep 8-leerkrachten blij met VO Gids

Groep 8-leerkrachten vinden de VO Gids een goed initiatief. Dat blijkt uit een tevredenheidsenquête van de uitgever van deze keuzegids met regio-edities.Voor deze enquête werden 5600 leerkrachten benaderd, van wie er ruim 1200 aan het onderzoek meededen. Vrijwel alle...