Kindercongres rond kernwaarden openbaar onderwijs

Leerlingen uit groep 7, 8 en de brugklas kunnen op 18 maart deelnemen aan een speciaal Kindercongres in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Dit congres gaat vooraf aan de presentatie van de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs op het middagcongres Wat is jouw verhaal?!.

In creatieve workshops gaan de leerlingen zelf aan de slag met ‘hun verhaal’. Voor scholen is het een mooie kans om vorm te geven aan burgerschapsonderwijs. De kinderen krijgen de kans te shinen op het podium bij de lancering van de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Deelname is gratis. Per school mogen twee tot acht leerlingen meedoen.

Lees meer…

Extra ALV over koersplan en kernwaarden

Midden in de School!Week houdt VOS/ABB een extra algemene ledenvergadering. De extra ALV op woensdag 18 maart in Arnhem zal in het teken staan van het koersplan 2020-2025 en de nieuwe kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Het koersplan voor de periode 2020-2025 is nog in ontwikkeling. Het zal op de extra algemene ledenvergadering worden voorgelegd aan de leden.

De kernwaarden van het openbaar en algemeen onderwijs zullen aan bod komen in het licht van het aansluitende congres hierover. Er was een herijking nodig om de kernwaarden naadloos te laten aansluiten bij wat van de openbare en algemeen toegankelijke scholen van nu mag worden verwacht.

De extra ALV is in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Voorafgaand hieraan is er op dezelfde locatie het landelijke Kindercongres van de School!Week. Na de extra ALV is er een groot congres voor iedereen over de nieuwe kernwaarden.

VOS/ABB organiseert het ochtendcongres voor kinderen en het middagcongres over de nieuwe kernwaarden in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Meer informatie en aanmelden

Alle informatie staat op www.openbaaronderwijs.nu. Daar vindt u ook het aanmeldformulier. Als u zich alleen voor de ALV wilt aanmelden, kan dat ook direct via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV maart 2020’.