Slob kan weinig met onderzoek achterstandsscholen

Onderwijsminister Arie Slob zegt weinig te kunnen met de resultaten van een recent onderzoek naar problematiek op basisscholen in achterstandswijken. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat van de leerkrachten van basisscholen in achterstandswijken 93 procent vaak kinderen signaleert met problemen op school. In reguliere wijken is dat volgens de onderzoekers 59 procent. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Stichting Kinderpostzegels Nederland, de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds.

In het onderzoeksrapport staat ook dat leerkrachten van basisscholen in achterstandswijken sterk het gevoel hebben dat kinderen geen gelijke kansen hebben. ‘Dat komt doordat ouders met kinderen in achterstandswijken vaker te maken hebben met een complexe thuissituatie. Dit heeft zijn weerslag op hun ontwikkeling, gedrag en kansen voor de toekomst’, zo meldden de opdrachtgevers van het onderzoek. Zij noemden de onderzoeksresultaten ‘ronduit zorgelijk’.

Volgens directeur Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds zijn gelijke kansen in het onderwijs ver te zoeken. ‘Het moet echt anders’, aldus de voormalige PvdA-voorzitter.

Cijfers niet te verifiëren

In antwoord van Kamervragen van Spekmans partijgenoot Kisten van den Hul zegt Slob nu dat hij weinig met het onderzoek kan. De cijfers die in het onderzoek worden genoemd, zijn volgens hem niet te verifiëren. Bovendien kende het onderzoek maar weinig respondenten en stond hun persoonlijke beleving centraal.

Slob merkt ook op dat respondenten zelf aangaven of hun school in een achterstandswijk staat. ‘Ik verwacht dus dat de bevindingen uit het onderzoek niet één-op-één toepasbaar zijn op alle scholen in deze wijken. Dit neemt niet weg dat ik (…) het signaal herken dat deze problematiek op sommige scholen speelt.’

Lees meer…

Kinderpostzegels leveren 9,4 miljoen euro op

De Kinderpostzegelactie heeft dit jaar 9,4 miljoen euro opgeleverd. Dat is ongeveer 300.000 euro minder dan vorig jaar.

Het geld werd bij elkaar gebracht door 160.000 basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8. Zij gingen van 26 september tot en met 3 oktober langs deuren om niet alleen kinderpostzegels te verkopen, maar ook pleisters, tulpenbollen, shoppertassen, theepakketten en kaarten.

Het geld gaat naar verschillende goede doelen voor kinderen.

Lees meer…

Kinderpostzegels raken uit de gratie

Het aantal leerlingen dat kinderpostzegels verkoopt, blijft een dalende trend vertonen. Dit jaar zijn het er ongeveer 160.000, terwijl het er in 2013 nog circa 200.000 waren.

Actrice en presentatrice Chantal Janzen heeft dinsdag de eerste kinderpostzegels besteld. Dat deed ze in de zogenoemde Fiepbus die door het land trekt. Deze speciale kinderpostzegelbus is vernoemd naar Fiep Westendorp, de in 2004 overleden illustratrice van de Jip & Janneke-boeken. Tekeningen van haar sieren dit jaar de kinderpostzegels.

Met de opbrengst van de verkoop steunt Kinderpostzegels projecten die kansen creëren voor kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland. Naar verwachting zal de opbrengst lager zijn dan in de voorgaande jaren, omdat het aantal kinderen dat kinderpostzegels verkoopt een dalende trend blijft vertonen.

De afname heeft te maken met het feit dat scholen moeten kiezen tussen steeds meer goededoelenacties in combinatie met een daling van het basisschoolleerlingen en het feit dat door de digitalisering van de communicatie er steeds minder post is. Doordat minder kinderen kinderpostzegels verkopen, wordt ook de opbrengst kleiner.

Lees meer…

Veel minder geld opgehaald met kinderpostzegels

De opbrengst van de kinderpostzegelactie is dit jaar met 9,1 miljoen euro een stuk lager dan in 2013, toen er 11,6 miljoen euro werd opgehaald.

Dat de opbrengst van de kinderpostzegelactie dit jaar fors lager is uitgevallen dan in 2013, komt doordat er 10 procent minder kinderen aan de actie meededen. Het waren er vorig jaar ongeveer 200.000 en dit jaar circa 180.000. Bovendien regende het op de eerste dag waarop de leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen langs de deuren konden.

Een woordvoerder van de stichting laat verder aan VOS/ABB weten dat het aantal deelnemende basisscholen is afgenomen van 4935 vorig jaar naar 4729 dit jaar. Dat heeft deels te maken met de afname van het aantal basisscholen in Nederland als gevolg van demografische krimp. Er zijn dit jaar ruim 100 basisscholen minder dan in 2013.

Bovendien merkt de Stichting Kinderpostzegels al sinds enkele jaren dat een toenemend aantal basisscholen kiest voor een eigen actie voor een goed doel, bijvoorbeeld om geld in te zamelen voor digitale schoolborden of om het plein op te knappen. Deze scholen doen dan niet mee aan de kinderpostzegelactie.

Het geld dat met de kinderpostzegels wordt ingezameld, is bedoeld voor projecten om kwetsbare kinderen een kans te geven op een betere toekomst.