Nederland 200 jaar: lespakketten en prijsvraag

Op 30 november beginnen de festiviteiten rond het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Scholen worden hierbij betrokken met speciale lespakketten en een prijsvraag. De winnaars mogen op 30 november de officiële opening van de viering in de Ridderzaal bijwonen.

Leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen meedoen door een origineel cadeau voor het jarige Nederland te bedenken. Het hoeft geen cadeau te zijn dat je kunt vastpakken. Het kan ook een idee, een nieuwe regel of een oplossing voor een probleem zijn. Voorbeelden uit het verleden zijn de Grondwet, de dijken, het verbod op discriminatie, de fiets en het algemeen kiesrecht.

Leerlingen in het basisonderwijs tekenen, knutselen of beschrijven hun cadeau. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs schrijven een betoog.  Meer informatie over de prijsvraag staat op www.prodemos.nl/200jaarkoninkrijk.

Pro Demos, Huis voor democratie en rechtsstaat, heeft niet alleen de prijsvraag uitgeschreven, maar ook lespakketten ontwikkeld om in het onderwijs aandacht te besteden aan de 200 jaar geschiedenis van het koninkrijk.

Deze lespakketten, gemaakt voor groep 7 en 8 van de basisschool en voor de vakken geschiedenis en maatschappijleer op vmbo- en havo/vwo-niveau, kunnen een startpunt voor de prijsvraag zijn. Scholen kunnen hiermee een actuele invulling geven aan lessen burgerschapsvorming. Een lespakket kost 10 euro bestaat uit 35 leerlingenboekjes en een instructie voor de leerkracht. Te bestellen via www.prodemos.nl/200jaarkoninkrijk.

Meer over de festiviteiten rond het jarige koninkrijk

 

Website van Kennisnet over troonswisseling

Kennisnet heeft een website gelanceerd met informatie om in school aandacht te besteden aan de troonswisseling.

Op de site staat onder andere informatie over wat de koning als staatshoofd doet. Er zijn aparte hoofdstukken over Willem-Alexander, Máxima en Beatrix. Sociale media komen ook aan bod en er staan ideeën op de website om met leerlingen filmpjes te maken.

Zie www.kennisnet.nl/kids/watnou/troonswisseling