Meer uniforme kwaliteitseisen voor onderwijs en opvang

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van PvdA en VVD aangenomen die ertoe oproept de kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de daarbij behorende toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten.

Het is voor brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s) van groot belang om de kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten. Het gaat onder andere om de doorlopende ontwikkel- en leerlijn van de voor- en vroegschoolse educatie naar het basisonderwijs.

Ook op het gebied van bestuur en management, personeelszaken en huisvesting is het van belang dat de kwaliteitseisen en toezichtkaders naar elkaar toe groeien.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl