Eén op acht schoolgebouwen staat leeg

In Nederland staan 1770 ongebruikte gebouwen met de bestemming ‘onderwijs’. Dat is bijna één op de acht schoolgebouwen, meldt RTL Nieuws.

In totaal stonden er op 1 januari van dit jaar in Nederland 281.850 gebouwen leeg (met een totale oppervlakte van ruim 10.000 voetbalvelden). Dit komt overeen met ongeveer één op de 33 gebouwen. De leegstand in het onderwijs is met bijna één op acht dus relatief hoog.

Lees meer…

Gemeenten met krimp tackelen leegstand in scholen

Krimpende leerlingaantallen in het basisonderwijs hebben geen significante invloed op de doelmatigheid van onderwijshuisvesting door gemeenten, blijkt uit onderzoek van het CAOP en de TU Delft.

Veel gemeenten met krimp spelen daar volgens de onderzoekers vroeg en goed op in door bijvoorbeeld leegstaande schoolgebouwen te verhuren of een andere functie te geven. ‘Je moet als gemeente echt jaren van tevoren al rekening houden met de functie van het gebouw’, zegt onderzoeker Thomas Niaounakis tegen Binnenlands Bestuur.

‘Vaak werd een deel van een schoolgebouw ingezet voor een sociale functie, voor kinderopvang of sociale wijkteams bijvoorbeeld. Bij een andere locatie werd er een gezondheidscentrum gevestigd, compleet met huisartsen en fysiotherapeuten. Andere gemeenten voegden twee scholen samen of verhuurden de lege ruimtes gewoon aan derden’, aldus Niaounakis.

In het kader van de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting en de financiële risico’s van leegstand pleiten de onderzoekers voor schoolorganisaties met minimaal 2000 leerlingen. De meeste schoolbesturen in het basisonderwijs zijn kleiner. Besturen kunnen mogelijk aan die minimumomvang voldoen door regionale samenwerking aan te gaan.

Lees meer…

Quickscan brengt financiële gevolgen leegstand in beeld

VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO heeft voor het primair onderwijs de quickscan leegstand en exploitatietekort ontwikkeld.

Deze scan biedt schoolbesturen en gemeentes binnen één week een integraal inzicht in de omvang van leegstand en de gevolgen daarvan voor de exploitatie.

Ledenkorting
Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, krijgt u 20% korting op de quickscan. U betaalt dan het gereduceerde ledentarief van 80 euro in plaats van de normale prijs van 100 euro per school.

Lees meer op de website van HEVO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Theo Smit, adviseur HEVO
theo.smit@hevo.nl
tel: 06-51355462

Hans Heijltjes, senior adviseur HEVO
hans.heijltjes@hevo.nl
tel: 06-23340358

Leegstand kost Drentse schoolbesturen veel geld

In krimpregio Drenthe gaat 6 ton aan onderwijsgeld verloren aan leegstand. Dat bedrag loopt op tot 1 miljoen euro in 2025, zegt adviseur Roosje van Leer van kenniscentrum CMO STAMM op RTV Drenthe.

Uit onderzoek van CMOSTAMM blijkt dat momenteel in Drenthe gemiddeld 11 procent van de schoolgebouwen leegstaat of niet voor onderwijs wordt gebruikt. Het gaat in totaal om 34.000 vierkante meter. De meeste leegstand is in de gemeenten Westerveld, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden en Emmen.

De afgelopen jaren zijn er ongeveer twintig lege schoolgebouwen verkocht. ‘Die kunnen een mooie functie krijgen binnen het dorp, zoals een kleinschalig woonzorgcentrum in Ansen, een bed & breakfast in Oranje en een dansschool in Klijndijk. Het is dus niet alleen een treurig verhaal’, aldus Van Leer tegen RTV Drenthe.

De resultaten van het onderzoek worden dinsdagavond in Veeningen gepresenteerd tijdens een kennisatelier over krimp en huisvesting.

Download de presentatie

Steeds meer leegstaande schoolgebouwen

Er ligt een omvangrijke leegstand van maatschappelijk vastgoed in het verschiet. Naar verwachting komt er de komende jaren ongeveer 20 miljoen vierkante meter vastgoed vrij dat geen maatschappelijke functie meer heeft, onder meer door leegstaande schoolgebouwen.

Dit blijkt uit de ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’ die is uitgebracht door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met het Interbestuurlijk Programma Bevolkingsdaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Maatschappelijk vastgoed is vastgoed dat direct of indirect door de belastingbetaler wordt gefinancierd. Door veranderingen in het gedrag van mensen en door nieuwe wet- en regelgeving is een groot deel van dit vastgoed in de toekomst niet meer nodig. De dreiging van leegstand is het grootst in het onderwijs en de zorg. Zo zijn er minder scholen nodig als gevolg van ontgroening en bevolkingskrimp.

De ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’ is op 5 december gepresenteerd op de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal. De digitale versie volgt.

Ook Friese scholen willen zzp’ers in lege lokalen

Onderwijsgroep Primus voor openbaar primair onderwijs in de Friese gemeente Skarsterlân (Joure en omgeving) bekijkt of het mogelijk is overtollige ruimte te verhuren aan zzp’ers. Vorig jaar oktober kwam de openbare Heijenoordschool in Arnhem hiermee in het nieuws. 

De bij VOS/ABB aangesloten Onderwijsgroep Primus heeft net als veel andere schoolbesturen op het platteland te maken met dalende leerlingenaantallen als gevolg van bevolkingskrimp. Daardoor staan er lokalen leeg en dat kost onnodig veel geld. ‘De lokalen worden vaak gebruikt als opslag. We betalen natuurlijk voor die vierkante meters, dus heb ik nagedacht over hoe we die ruimte nuttig kunnen gebruiken. Wellicht dat ouders die zzp’ers of nieuwe werkers zijn wel voor een prikje in de lokalen willen zitten’, vertelt directeur-bestuurder Wilma van de Venn op MarrenNijs.

De lokale nieuwssite meldt dat onderwijswethouder Jan Benedictus (Fryske Nasjonale Partij) van de gemeente Skarsterlân en het ouderpanel van de Onderwijsgroep Primus positief op het initiatief hebben gereageerd. Het ouderpanel kwam met het idee om lege lokalen aan te bieden aan kunstenaars. ‘Die groep heeft het momenteel zwaar. Wellicht zouden kunstenaars in zo’n geval met de school een project kunnen doen. Zo combineer je kunst, maatschappelijke doelen en onderwijs’, zo citeert MarrenNijs.