Toolbox: Londo (V)SO 2011

In het instrument zijn de berekeningen van alle programma’s van eisen verwerkt. Daardoor kunt u nu nagaan wat de materiële inkomsten zijn van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor het kalenderjaar 2011. Het instrument toont dit voor de kernafdeling plus mogelijke andere componenten van de school, met een maximum van drie componenten.

In deze werkbladen worden de gespecificeerde berekeningen gegeven van de materiële bekostiging voor de hoofdvestiging respectievelijk de nevenvestigingen.

De baten worden berekend conform de Rijksbijdrage volgens de laatst bekende gegevens van de Londo-regeling voor 2011. Daarbij zijn ook alle specifieke regelingen die van toepassing kunnen zijn van de Londo-regeling opgevoerd. Ook de materiële bekostiging van de ambulante begeleiding (TAB en rugzak) wordt hier berekend en met de post Overige subsidies OCW-materieel wordt een compleet overzicht verstrekt van de Rijksbijdrage.

De MI-bekostiging van de rugzakken is berekend door uit te gaan van de bedragen die nu voor het schooljaar 2010-2011 zijn vastgesteld. Vervolgens wordt met de systematiek van 7/12e en 5/12e de vergoeding voor het kalenderjaar 2011 berekend.

Het instrument downloaden uit de Toolbox 11-12 uit de map (V)SO.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610 of glexmond@vosabb.nl