Handreiking tijdelijke noodmaatregelen lerarentekort

In een handreiking van het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs staat welke tijdelijke noodmaatregelen schoolbesturen kunnen nemen om te voorkomen dat klassen zonder leraar komen te zitten.

De handreiking informeert scholen en schoolbesturen wat er mogelijk is binnen de wet, maar er staat ook in wat te doen bij overmacht. De veiligheid van leerlingen en personeel en de kwaliteit van het onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt.

Zo wordt uitgelegd hoe vaak en voor welke groepen een vierdaagse schoolweek is toegestaan. Ook staat in de handreiking voor welke vakken buiten het kerncurriculum eventueel onbevoegde krachten kunnen worden ingezet. Het ministerie en de inspectie benadrukken dat ook voor deze mensen geldt dat ze een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen.

Handhaving inspectie

Als er in noodsituaties maatregelen worden genomen die niet passen binnen de regels, zal de Inspectie van het Onderwijs niet direct handhaven. Voorwaarde is wel dat de schoolbestuurder of directeur kan laten zien waarom en hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daarnaast wil de inspectie dat de school en het bestuur aantonen dat ze blijven zoeken naar structurele oplossingen.

Download de handreiking:

Een lerarentekort op uw school? Wat is er mogelijk en waar moet u op letten?

100-jarig ministerie trakteert op jubileumboek

Het ministerie van OCW heeft ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan een jubileumboek uitgebracht: In de regel vrij, 100 jaar politiek rond onderwijs, cultuur en wetenschap.

Hoofdauteur is dr. Pieter Slaman van de Universiteit Leiden, die promoveerde op het onderzoek ‘200 jaar Studiefinanciering’. Er zijn bijdragen van diverse co-auteurs, onder wie hoogleraar sociologie en lid van de Onderwijsraad Sietske Waslander.

In het boek staan onder andere portretten van de achtereenvolgende ministers van Onderwijs, van wie Johannes Theodoor de Visser in 1918 de eerste was.

In het boek is ook aandacht voor de positie van het openbaar onderwijs door de decennia heen, met name in het licht van de vrijheid van onderwijs en de gelijke bekostiging van openbare en bijzondere scholen volgens artikel 23 van de Grondwet.

Download het boek