Model-detacheringsovereenkomsten

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stellen twee verschillende model-detacheringsovereenkomsten beschikbaar: één voor het primair onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. U kunt de modellen downloaden als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB:...