Jozias van Aartsen bij Kindersummit in School!Week

Leerlingen van openbare basisscholen uit heel Nederland nemen op 21 maart deel aan de Kindersummit in het Museon. De conferentie wordt bijgewoond door onder anderen burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag en de Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven.

De conferentie vindt plaats vlak voor de start van de Nuclear Security Summit 2014 op 24 en 25 maart. Er komen dan in Den Haag 58 wereldleiders bijeen. Zij willen met elkaar concrete afspraken maken om nucleair terrorisme te voorkomen.

Tijdens verschillende workshops van de Kindersummit werken de deelnemers aan belangrijke thema’s van het jongereninitiatief HOPE XXL, zoals vrede, duurzaamheid en internationale samenwerking.

Niet alleen leerlingen van basisscholen, ook leden van de kindergemeenteraden van Maassluis en Schiedam nemen deel aan de summit in het Museon. Ze worden begeleid door HOPE XXL, dat een manifest met de visie van jongeren op de toekomst wil voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

De Kindersummit maakt deel uit van de School!Week, de landelijke campagneweek van 17 tot en met 21 maart waarmee VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs op de kaart zetten.

De summit wordt gehouden op vrijdag 21 maart van 10 tot 14 uur. Onderdeel van het programma is de opening door de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen van het Vredesplein, een nieuwe tentoonstelling van het Museon. Ook de Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven levert een bijdrage aan de Kindersummit.

Er is voor kinderen een boekje met informatie over HOPE XXL uitgebracht.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Gratis naar Museon: Kindersummit HOPE XXL jr

In de School!Week 2014 wordt in Den Haag voor de derde keer de HOPE XXL Junior-conferentie gehouden. Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 100 leerlingen aan deelnemen.

Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool die in een leerlingenraad zitten, zijn uitgenodigd om op 21 maart in het Museon in Den Haag tijdens de Kindersummit mee te denken over belangrijke thema’s van HOPE XXL, zoals vrede, vrijheid en duurzaamheid. De bijeenkomst is onderdeel van de School!Week 2014, waarin VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs op de kaart zetten.

De conferentie op vrijdag 21 maart duurt van 10 tot circa 14 uur. Onderdeel van het programma is de opening van het Vredesplein, een nieuwe tentoonstelling van het Museon. Aansluitend aan de conferentie mogen de deelnemers en hun begeleiders het Museon bezoeken.

Deelname aan de conferentie gratis. Vervoer van en naar het Museon is voor eigen rekening. Er kunnen maximaal 100 leerlingen deelnemen aan de conferentie.

Het online aanmeldingsformulier staat op www.openbaaronderwijs.nu.

Er is voor kinderen een boekje uitgebracht met informatie over HOPE XXL.