Nieuwe noodkreet over lerarentekort

Epidemisch, crisis, catastrofaal, nationale ramp: dat zijn volgens Nieuwsuur woorden waarmee mensen in het onderwijs het lerarentekort schetsen.

De actualiteitenrubriek van de NOS sprak onder anderen met directeur Dirk Koops van de openbare Mr. de Jonghschool in Amsterdam: ‘We werken ons allemaal zestien slagen in de rondte. We lopen elk gaatje dicht dat dicht te lopen valt. En daar word je doodmoe van.’

Mark Veenstra, waarnemend directeur van de eveneens openbare basisschool De Zeeheld in Amsterdam, noemt de situatie alarmerend. ‘Op het moment dat er een vacature ontstaat, ga je op zoek, maar er zijn gewoon geen mensen meer.’

De Amsterdam onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) vraagt zich hardop af wat er nog moet gebeuren, wil de minister luisteren. ‘Het is crisis!, zo roept zij uit.

Buiten Amsterdam

Nieuwsuur keek verder dan alleen naar Amsterdam. Directeur Ellen van Dorssen-Koogje van de christelijke basisschool Avonturijn in Hilversum vertelt dat ze twee keer een klas naar huis heeft moeten sturen.

Lees meer…

‘Lerarentekort een nationale ramp’

Het lerarentekort is een nationale ramp die onmiddellijke actie vereist, net als wanneer de dijken doorbreken. Dat zegt Frank Cörvers, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt in Tilburg en Maastricht, in dagblad NRC. Hij vindt dat het kabinet ‘een tandje bij’ moet zetten om meer onderwijsvacatures te vervullen.

De basisscholen beginnen dit schooljaar met een tekort van 1400 leraren, becijferde DUO Onderwijsonderzoek & Advies op verzoek van de PO-Raad. Daarmee is het tekort 9 procent hoger dan vorig jaar. Het ministerie van OCW heeft inmiddels de lerarensalarissen verhoogd en 430 miljoen euro uitgetrokken om de werkdruk te verlagen. Ook mogen deeltijdstudenten aan de pabo eerder voor de klas staan.

‘Samenwerking primair en voortgezet onderwijs nodig’

‘Prima maatregelen, maar niet voldoende’, vindt Cörvers. Hij vindt onder meer dat de salarissen in het primair onderwijs gelijkgetrokken moeten worden met die van docenten in het voortgezet onderwijs. Ook vindt hij dat primair en voortgezet onderwijs meer moeten samenwerken. Als leraren op de opleiding meer bevoegdheden kunnen halen, zijn ze ze flexibeler inzetbaar in primair en voortgezet onderwijs. Daarmee is te voorkomen dat overschotten en tekorten elkaar opvolgen, aldus Cörvers in dagblad NRC.