Geen discriminatie bij bepalen schooladvies

Bij het bepalen van het schooladvies in groep 8 van de basisschool is geen sprake van discriminatie. Dat is de ervaring van directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. Hij was zondagavond te gast in het Radio 1-programma Kwesties dat onder andere hierover ging.

Ook programmamaker Karim Amghar was te gast. Hij onderzocht kansenongelijkheid in het onderwijs en maakte daarover de serie Karim pakt zijn kans. Daarin staat de vraag centraal hoe het is gesteld met de kansen van leerlingen met veel potentie, maar weinig middelen. In de eerste aflevering ging het vooral over kansenongelijkheid als gevolg van onderadvisering op basis van etniciteit.

Op de vraag aan Teegelbeckers hoe scholen omgaan met het schooladvies, legde hij uit dat hij in de 27 jaar dat hij leraar in het basisonderwijs was, altijd naar het hele plaatje keek en niet alleen naar de Cito-score. Op die manier gaf hij ook adviezen aan veel leerlingen met een niet-Westerse migratieachtergrond.

Het gaat er volgens Teegelbeckers om dat de school onder andere kijkt naar de attitude van de leerling en naar de manier waarop die omgaat met huiswerk. Andere belangrijke punten die hij in de uitzending noemde: zelfstandigheid en weerbaarheid. Etniciteit speelde nooit een rol. ‘Er waren Turkse en Marokkaanse jongens en meiden, die presteerden gewoon fantastisch. Ik zie daar nooit onderscheid in’, aldus Teegelbeckers.

U kunt de uitzending van Kwesties terugluisteren (15 december, vanaf 28’50”).

Grote herverdeling van budget leerplusarrangement

Scholen voor voortgezet onderwijs moeten er rekening mee houden dat het geld voor het tegengaan van onderwijsachterstanden (leerplusarrangement) op een heel andere manier wordt verdeeld. Dat blijkt uit een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar een andere systematiek voor de verdeling van het geld uit het leerplusarrangement. Nu wordt nog gekeken naar het aandeel leerlingen per school dat woont in armoedeprobleemcumulatiegebieden (apc-gebieden). Dat zijn viercijferige postcodegebieden waar het gemiddelde inkomen laag is en waar veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen.

Doordat in de indicator ‘niet-westerse migratieachtergrond’ bepalend is, krijgen scholen in steden met veel niet-westerse allochtonen (bijvoorbeeld Turken en Marokkanen) gemiddeld meer onderwijsachterstandengeld dan scholen in niet-stedelijke gebieden met maar weinig bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond.

Slob: ‘Aanzienlijke herverdelingseffecten’

In het primair onderwijs wordt nu al gewerkt met een nieuwe door het CBS ontwikkelde indicator. Die brengt volgens de minister ‘de doelgroep beter in kaart’, waardoor ‘de middelen daar terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn’.

Slob wil nu ook dat er een dergelijke indicator komt voor het voortgezet onderwijs. Dat gaat niet van vandaag op morgen, relativeert hij, maar de nieuwe indicator zal leiden tot ‘aanzienlijke herverdelingseffecten’. Hij verwacht zelfs dat de herverdeling meer impact zal hebben op het voortgezet onderwijs dan eerder op het primair onderwijs.

Lees meer…