Beleid nieuwkomersonderwijs ‘matig’ – PO/VO

De Algemene Rekenkamer beoordeelt het gevoerde onderwijsbeleid voor nieuwkomers als ‘matig’. Dat staat in het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023. OCW trok in 2023 meer geld uit voor nieuwkomersonderwijs. Dat geld is deels besteed aan...

Tijdelijke nieuwkomersvoorziening: laatste redmiddel – PO/VO

Als het niet lukt om volwaardig onderwijs te verzorgen aan asielzoekerskinderen die nieuw in Nederland zijn, komt de tijdelijke nieuwkomersvoorziening in beeld. Tot nu toe is daar één aanvraag voor ingediend. Sinds oktober is de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen...

Toelichting Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen – PO/VO

Het ministerie van OCW geeft in twee aparte handreikingen voor schoolbesturen en gemeenten een toelichting op de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen. Ook zijn er twee visuals gepubliceerd. Volgens deze nieuwe wet mogen nieuwkomers minder uren onderwijs krijgen dan...