Toelichting Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen – PO/VO

Het ministerie van OCW geeft in twee aparte handreikingen voor schoolbesturen en gemeenten een toelichting op de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen. Ook zijn er twee visuals gepubliceerd. Volgens deze nieuwe wet mogen nieuwkomers minder uren onderwijs krijgen dan...

Eerste Kamer akkoord met tijdelijke wet nieuwkomers – PO/VO

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de tijdelijke wet Tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. Volgens deze wet mogen nieuwkomers minder uren onderwijs krijgen dan andere kinderen. Onderwijsminister Mariëlle Paul verdedigt het dat nieuwkomerskinderen met...

Spoedwet nieuwkomers rammelt aan alle kanten – PO/VO

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zijn buitengewoon kritisch over de door de afgetreden minister Dennis Wiersma voorgestelde Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. In een gezamenlijke bijdrage die naar de Tweede Kamer is gestuurd,...

Sancties uit spoedwet nieuwkomers geschrapt – PO/VO

De sancties die waren ingebouwd in de voorgestelde spoedwet voor onderwijs aan nieuwkomers, zijn daar inmiddels uit geschrapt. Dat is gebeurd na kritiek van Raad van State. Onderwijsminister Wiersma wilde schoolbesturen straffen als die in zijn ogen niet voldoende...