Rinda den Besten bestuurslid NOC*NSF

Leden van NOC*NSF hebben ingestemd met de benoeming van voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad tot bestuurslid van de nationale sportkoepel.Met de bestuursfunctie bij NOC*NSF hoopt Den Besten ‘de werelden van het onderwijs en de sport nog beter met elkaar te...

Voorzitter PO-Raad wordt bestuurslid NOC*NSF

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad is voorgedragen als bestuurslid van de sportkoepel NOC*NSF.Leden van NOC*NSF stemmen op 9 mei of Den Besten officieel deel zal gaan uitmaken van het zeven leden tellende bestuur. De PO-Raad meldt dat deze functie onbezoldigd...