Wet arbeidsmarkt in balans: internetconsultatie

Het is tot 7 mei mogelijk om via een internetconsultatie uw visie kenbaar te maken op de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans.

Het kabinet beoogt met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAiB) op bepaalde punten de Wet werk en zekerheid (WWZ) te vervangen. Zo moet in de WWZ één van de acht ontslaggronden volledig worden onderbouwd om tot ontslag over te gaan. Met de WAiB zou het mogelijk moeten worden om ontslaggronden te combineren.

Transitievergoeding en ketenbepaling

Een ander punt in de WAiB is dat een werknemer direct recht heeft op een transitievergoeding. In de WWZ is het zo geregeld dat er pas recht is op een transitievergoeding als een werknemer minimaal twee jaar in dienst is geweest.

Ook de ketenbepaling wordt in dit wetsvoorstel aangepast van de mogelijkheid om drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd aan te bieden naar de mogelijkheid om drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd aan te bieden.

Normalisering rechtspositie ambtenaren

Overigens is dit wetsvoorstel vooralsnog niet relevant voor het openbaar onderwijs. Dat wordt het pas vanaf 2020 als de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren van kracht zal zijn voor werknemers uit het openbaar onderwijs.

Ga naar de internetconsultatie

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Seminar ‘Normalisering rechtspositie’ met ledenkorting

Leden van VOS/ABB krijgen korting op deelname aan een seminar over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 29 mei in Den Haag.

Het seminar gaat over de Wnra in relatie tot collectieve arbeidsvoorwaarden, rechtsbescherming en procesrecht. Het wordt gehouden op dinsdag 29 mei van 13.15 tot 18 uur. De locatie is Igluu in het centrum van Den Haag.

Deelname kost 250 euro (btw-vrij) per persoon. Leden van VOS/ABB krijgen 30 euro korting en betalen dus 220 euro. Vermeld bij uw aanmelding CODE 29518.

De Wnra heeft ander andere betrekking op mensen die in het openbaar onderwijs werken, omdat zij de status van ambtenaar hebben.

Lees meer…

Het seminar wordt georganiseerd door BSA BV. Deze partner van VOS/ABB biedt ook ledenkorting op het verhalen van loonschade.