Gezocht: leraren met onderwijsideeën

Ambitieuze leraren met vernieuwende onderwijsideeën kunnen zich nog tot 6 april aanmelden bij Onderwijs Pioniers, om hun idee gerealiseerd te krijgen.

Een jury kiest nog voor 1 mei uit alle inzendingen een aantal ideeën waarvoor een pionierstraject wordt gestart. Dat houdt in: een budget van 4000 euro, een aantal leerbijeenkomsten en contacten met andere Onderwijs Pioniers. Pionieren kan in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.

Elk schooljaar krijgt een groep leraren de kans aan de  slag te gaan met hun onderwijsidee. Op de website www.onderwijspioniers.nl is te zien welke ideeën de afgelopen jaren zijn geselecteerd en uitgewerkt. Na 6 april worden de pioniers voor het schooljaar 2015-1016 gekozen.

Meer informatie in de flyer Onderwijs Pioniers.
Aanmelden voor Onderwijs Pioniers

 

 

Innovatieve leraren kunnen 4000 euro krijgen

Leraren(teams) uit het voortgezet onderwijs die in hun school een innovatief idee willen uitvoeren, kunnen daar 4000 euro voor krijgen.

Het programma Onderwijs Pioniers VO 2014-2015 biedt tien leraren(teams) de kans om hun idee daadwerkelijk binnen de school te realiseren. Een idee insturen kan tot 1 juni 2014.

Leraren die worden geselecteerd, krijgen 4000 euro om aan hun idee te werken. Het geld is bestemd voor vervanging, materieel en de eventuele inhuur van expertise. Ze worden begeleid door een ervaren coach.

Bovendien nemen ze deel aan vier zogenoemde pioniersdagen, waarop ze met andere docenten, hun leidinggevende en experts hun idee verder kunnen uitwerken.

Lees meer…

Project LEF! van start op 13 februari

Het nieuwe project LEF! van VOS/ABB gaat over innovatie in het voortgezet onderwijs. Heeft u ook het lef om het anders te (willen) doen? Kom dan op donderdagmiddag 13 februari naar de startbijeenkomst in Amersfoort.

Die middag treden inspirerende sprekers voor het voetlicht: onderwijspioniers die onconventioneel denken en kans zien hun innovatieve ideeën werkelijkheid te laten worden. Dat zijn onder anderen:

  • Eric van ’t Zelfde (foto) van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam, die onderwijs aan kinderen van 2 tot 18 jaar integreert;
  • Elly Loman van het openbare Vathorst College in Amersfoort, waar leerlingen in blokken van 90 minuten met hun eigen laptop zelfstandig leren in open leerhuizen;
  • Ad Keller van het openbare Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, die vertelt over de open leeromgeving van zijn school.
  • Maan Leo van University College Roosevelt in Middelburg, dat geen vaste studierichtingen aanbiedt, maar als doel heeft dat studenten zich breed vormen waardoor ze op de toekomstige (internationale) arbeidsmarkt breed inzetbaar zijn.

De startbijeenkomst is op 13 februari van 16 tot 20 uur in het Vathorst College in Amersfoort. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. U kunt al inschrijven voor de startbijeenkomst door een mail te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Startbijeenkomst LEF!’, en uw naam, organisatie en aantal personen dat deelneemt.

In het kader van het project LEF! komt in het februarinummer van magazine School! een interview met Eric van ’t Zelfde van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam. 

OnderwijsPioniersprijs voor veilig schoolplein

De OnderwijsPioniersprijs is een nieuwe prijs van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en Stichting Nederland Kennisland, die een docent uit het primair onderwijs beloont voor het best uitgewerkte idee voor slimmer werken.

De jury heeft Van Ederen gekozen uit een groep van vijftien docenten die gisteren hun idee en uitwerking hebben gepresenteerd. Volgens de jury slaagt Van Ederen erin om ‘met weinig middelen het spelen op het schoolplein zo in te richten dat kinderen meer bewegen, niet agressief zijn en de docent niet meer hoeft te surveilleren’. Op de (algemeen bijzondere) Noordwijkse School spelen kinderen in groepen op eigen stukken gekleurd schoolplein en gelden dezelfde regels en verantwoordelijkheden als in de gymles. De jury was ook lovend over het feit dat ‘iedere school morgen al met hetzelfde idee aan de slag kan en het schoolplein ook buiten schooltijd veilig is’.

De prijs is onderdeel van het pilotprogramma OnderwijsPioniers dat docenten de ruimte geeft om zelf vernieuwingen in de school tot stand te brengen. Dit sluit aan bij de Maatschappelijke Innovatie Agenda van OCW waarin de innovatiekracht van binnenuit de school centraal staat. Tofik Dibi zei bij de prijsuitreiking dat hij zich in de Tweede Kamer sterk wil maken voor de continuering van OnderwijsPioniers. ‘Ik hoop hier volgend jaar weer te staan.’

Eerder dit jaar zijn de vijftien docenten gekozen uit veertig inzendingen met een antwoord op de vraag: ‘Wat zou jij veranderen aan jouw onderwijsomgeving als je schoolbestuurder of minister was?’ OnderwijsPioniers biedt docenten ruimte, tijd, geld en professionele begeleiding om innovaties uit te werken. ‘Docenten zijn potentiële vernieuwers. Als een school die gedachtegang honoreert, zijn er drie voordelen: Het onderwijs verbetert, de leerkracht werkt met meer plezier en de werkdruk neemt af.’

Meer op www.onderwijspioniers.nl