De onderwijsplannen van de coalitie – PO/VO

Na negen maanden onderhandelen hebben de vier partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun coalitieakkoord gepresenteerd. Belangrijkste nieuws in het hoofdstuk over onderwijs is dat de loonkloof tussen basis-  en voortgezet onderwijs wordt gedicht. Er komt...