Inspectie geeft uitleg over onderwijsresultatenmodel

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs staat uitleg over het nieuwe onderwijsresultatenmodel.

De inspectie gaat dit model hanteren met ingang van het schooljaar 2020-2021. Het is bedoeld om de leerresultaten aan het einde van de basisschool te beoordelen. Daarbij tellen de resultaten mee van alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die een ontheffing hebben om deel te nemen aan de eindtoets.

Als de resultaten onder bepaalde signaleringswaarden liggen, moet de school dat kunnen verantwoorden. Bijvoorbeeld op grond van bijzonderheden met betrekking tot de leerlingenpopulatie en passend onderwijs. De inspectie zal de verantwoording door de school betrekken bij het uiteindelijke oordeel over de school.

Lees meer…