Geen sanctie als onderwijs aan Oekraïners niet lukt – PO/VO

Schoolbesturen zullen niet worden gekort op de bekostiging als het hun niet lukt om onderwijs aan nieuwkomers te organiseren. Dat blijkt uit de ontwerpregeling voor tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden, die onderwijsminister Dennis...