Welke invloed heeft wijziging Ontslagbesluit op payroll?

Adviseur mr. Céline Adriaansen heeft een toelichting geschreven over de gevolgen die de wijziging van het Ontslagbesluit heeft voor het aangaan van payrollcontracten.

In het sociaal akkoord uit 2013 staat dat moet worden voorkomen dat met payrollconstructies arbeidsvoorwaarden worden ontdoken. Dit jaar werd een motie voor de Wet werk en zekerheid aangenomen voor gelijke behandeling op het gebied van arbeidsvoorwaarden tussen payrollers en eigen werknemers. Dit heeft ertoe geleid dat per 1 januari 2015 het Ontslagbesluit wordt gewijzigd.

Adriaansen legt in haar toelichting uit welke gevolgen dat heeft voor het aangaan van payrollcontracten.

U kunt de toelichting downloaden als u met uw lidmaatschapscodes bent ingelogd.