Lumpsum omhoog en vertrouw schoolbesturen!

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben behoefte aan een verhoging van de lumpsum en aan vertrouwen van de overheid op basis van verantwoording en transparantie over eigen keuzes, besteding van middelen en bereikte doelen.

Dit komt uit een ledenraadpleging in het kader van een advies dat de Onderwijsraad opstelt over sturing op onderwijskwaliteit via bekostiging(svoorwaarden). VOS/ABB levert op basis van gesprekken met leden input voor dit nog op te stellen advies.

Download input voor advies Onderwijsraad

Bijeenkomsten over nieuwe opbrengstenmodel

In december houdt de Inspectie van het Onderwijs drie bijeenkomsten over het nieuwe model om in het voortgezet onderwijs opbrengsten te meten.

De bijeenkomsten zijn steeds van 15 tot 17 uur. De doelgroep bestaat uit schoolbestuurders, schoolleiders en leraren.

De bijeenkomsten zijn bedoeld om deelnemers te informeren over het model, om vragen te beantwoorden en nadrukkelijk ook om feedback te ontvangen. Het model is nog niet definitief. De inspectie wil het in 2016 gaan gebruiken.

Er is een website met meer informatie over het nieuwe model.

Aanmelden voor een van de bijeenkomsten kan door een mailtje te sturen naar e.zuiderwijk@owinsp.nl.