Nieuwe richtlijn voor beveiliging persoonsgegevens

Per 1 maart is een nieuwe richtlijn van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) van kracht. Hierin staat wat er van organisaties wordt verwacht met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens. De richtlijn heeft voor scholen betrekking op personeelsleden en leerlingen.

Met de Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens legt het het CBP uit hoe het bij het onderzoeken en beoordelen van de beveiliging van persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) toepast. Het CBP heeft een samenvatting van de richtlijn gepubliceerd.

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op iedere (nieuwe of te wijzigen) regeling binnen de organisatie met betrekking tot het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens.

​Tip: in oktober organiseert de Helpdesk van VOS/ABB een gratis cursus over de verwerking van persoonsgegevens.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl