Pilot Onderwijstijd: aanmelden t/m 16 februari – VO

Middelbare scholen die willen deelnemen aan de pilot Onderwijstijd, kunnen zich daar nog tot en met 16 februari voor aanmelden. In deze tweejarige pilot krijgen scholen voor voortgezet onderwijs de ruimte om minder lesuren aan te bieden en in plaats daarvan meer tijd...