Trainingen om radicalisering te herkennen niet in trek

Leraren hebben weinig belangstelling voor trainingen om radicalisering en polarisatie bij leerlingen te herkennen, meldt de NOS.

Volgens de Stichting School en Veiligheid heeft nog geen 2 procent van de leraren een (gratis) training gevolgd om radicalisering en polarisatie bij leerlingen te herkennen.

Directeur Klaas Hiemstra wijt dat aan onhandige voorlichting. Aanvankelijk werden de trainingen gepromoot als hulpmiddel voor het omgaan met radicale meningen en opvattingen in de klas, zei Hiemstra in het NOS Radio 1 Journaal: ‘Dat werd erg geassocieerd met terrorisme. Daarvan zeiden de docenten: zulke leerlingen hebben we helemaal niet in de klas.’

Lees meer bij de NOS

 

Polarisatie tegengaan met aandacht voor nuances

Trainer Bart Brandsma heeft een filmpje online gezet over het tegengaan van polarisatie. Het filmpje sluit aan bij wat hij verteld heeft op het symposium over wij-zij-denken na onze algemene ledenvergadering op 23 november in Amersfoort.

Het filmpje laat zien hoe journalisten kunnen bijdragen aan depolarisatie in de samenleving door genuanceerde standpunten in de grote middengroep over het voetlicht te brengen  in plaats van de uitgesproken meningen van zogenoemde pushers die aan de uiteinden van het gepolariseerde spectrum staan.

Hoewel het filmpje specifiek gaat over het tegengaan van polarisatie en de rol van de journalistiek daarin, is het verhaal dat wordt verteld ook voor bijvoorbeeld het onderwijs relevant.

D66 wil artikel 23 vernieuwen

D66 heeft zaterdag op het partijcongres in Amsterdam besloten om artikel 23 van de Grondwet opnieuw ter discussie te stellen. Een amendement hiertoe van Dehlia Timman, gemeenteraadslid in Amsterdam, werd aangenomen. 

Het nieuws werd door D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp op Twitter bekendgemaakt:

Artikel 23 van de grondwet regelt sinds 1917 de vrijheid van onderwijs, de basis van het duale onderwijsstelsel in Nederland. Op grond van dit artikel kunnen particulieren eigen scholen opzetten die zijn gebaseerd op religie of levensbeschouwing; deze worden bij voldoende leerlingen bekostigd door de overheid. Daardoor zijn er in Nederland protestants-christelijke, katholieke en islamitische scholen.

Er zijn vaker pogingen gedaan om artikel 23 aan te passen, onder meer door de PvdA, maar die pogingen hebben het nooit gehaald omdat de christelijke politieke partijen dit tegenhouden.

Segregatie en polarisatie
Timman komt er nu mee, omdat zij zich als raadslid in Amsterdam bezighoudt met onderwijs en als zodanig merkt dat er sprake is van segregatie en een toenemende polarisatie in het onderwijs. ‘Hekken rond joodse scholen, de Turkse strijd op Gülenscholen en rechtszaken over islamitisch onderwijs. Als ik dan kijk waar deze problemen vandaan komen, beland ik bij artikel 23’, zei ze dit weekend in de lokale Amsterdamse krant Het Parool.

Zij stelt voor alle scholen openbaar toegankelijk te maken. ‘Als zo’n school dan is gebaseerd op een bepaalde stroming of religie, prima. Maar wel openbaar, met een open houding naar de maatschappij’, zo citeert Het Parool haar. Timman vindt dat bijzondere scholen met hun ideologie een drempel opwerpen en bovendien de mogelijkheid bieden zich terug te trekken.

Over de haalbaarheid van haar voorstel zegt Timman: ‘Politiek is een kwestie van principes en moed’. Op Twitter zegt ze: ‘Onderwijs is altijd bijzonder’. Het D66-congres reageerde positief op haar voorstel. D66 gaat dus opnieuw het debat aan.