Fred Teeven wil strengere eisen aan VOG

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil in de toekomst ook politiegegevens betrekken bij het afgeven van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat betekent dat zo’n verklaring ook geweigerd kan  worden als iemand verdachte is van een (zeden)delict, maar daar (nog) niet voor veroordeeld is.

Dit schrijft Teeven in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat hij in de praktijk soms wordt geconfronteerd met gevallen, waarin hij, gelet op de aanwezige politiegegevens, afgifte van de VOG zou willen weigeren, maar dat wettelijk niet kan vanwege het ontbreken van justitiële gegevens. Daarom wil hij nog voor de zomer een wetswijziging voorstellen.

Een VOG is nodig voor onder anderen werknemers die in het onderwijs, kinderopvang of anderszins met kinderen willen werken. Een striktere screening kan voorkomen dat verdachten van zedendelicten aan de slag kunnen in deze sectoren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl