Minder productiviteit leidt tot slechter onderwijs

In het onderwijs gaat productiviteitsdaling gepaard met een verslechtering van kwaliteit. Dat meldt IPSE Studies op basis van een onderzoek naar veranderingen in de productiviteit in verschillende overheidssectoren.

Uit de studie blijkt dat de effecten van hervormingen in de publieke sector in de periode van 1980 tot nu over het algemeen teleurstellend zijn. ‘In plaats van een productiviteitsverbetering laten veel sectoren een -verslechtering zien’, meldt IPSE Studies.

Als wordt gekeken naar het funderend onderwijs, dan laat het voortgezet onderwijs een productiviteitsdaling zien van 0,9 procent. In het primair onderwijs is die daling groter: 1,1 procent. Alleen het mbo (daling 1,3 procent) en de rechterlijke macht (daling -2,1 procent) doen het nog slechter.

Overcapaciteit en minder innovatie

De daling van de productiviteit in het onderwijs hangt voor een deel samen met krimp. Daardoor kan overcapaciteit in huisvesting en personeel ontstaan. Ook is het mogelijk dat door krimp het innoverend vermogen afneemt.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de keuze voor een ander bekostigingssysteem over het algemeen nauwelijks positieve productiviteitseffecten oplevert. Prestatiebekostiging kan op zich wel positief werken, mits gekoppeld aan duidelijke prestaties. Schaalvergroting kan positief zijn, maar niet als die ver wordt doorgevoerd.

Lees meer…

Productiviteit onderwijs veel lager dan in 1980

De politiek is steeds bereid de portemonnee te trekken, zonder de consequenties daarvan goed onder ogen te zien. Daardoor is de productiviteit van het onderwijs sterk afgenomen. Dat meldt IPSE Studies.

Uit een trendanalyse die IPSE Studies heeft uitgevoerd, blijkt dat de afgelopen decennia de kosten van het onderwijs flink zijn gegroeid. De prestaties (het aantal leerlingen en de toegevoegde waarde per leerling) groeien echter niet mee. De productiviteit van het onderwijs neemt daardoor af.

Dit geldt volgens IPSE Studies vooral voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Daar was de productiviteit in 2017 circa 35 tot 40 procent lager dan in 1980.

Lees meer…