Promotiebeurs voor twintig leraren

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft maandag aan twintig leraren een Promotiebeurs overhandigd. Daarmee kunnen zij wetenschappelijk onderzoek doen.

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks 9,5 miljoen euro beschikbaar voor Promotiebeurzen. Hiermee krijgen leraren de kans om zichzelf verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

Er waren dit jaar 250 docenten die een aanvraag indienden. Van hen hebben er 20 een beurs toegekend gekregen. Sinds de start in 2011 zijn 248 beurzen uitgereikt.

Promotiebeurs: deels vrijgesteld met behoud salaris

Leraren die worden toegelaten, worden voor een periode van vijf jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om met behoud van salaris te werken aan wetenschappelijk promotieonderzoek.

Lees meer…

Trainingen voor leraren die promotiebeurs aanvragen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) organiseert trainingsmiddagen voor leraren die een promotiebeurs willen aanvragen.

Tijdens de trainingsmiddagen worden workshops gegeven over wetenschappelijke relevantie, methodologie, aanpak en haalbaarheid en over wetenschappelijk schrijven.

Er zijn vier trainingsmiddagen: twee in november in Den Haag en twee in januari in Utrecht.

Lees meer…

Promotiebeurs voor 29 leraren

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW hebben woensdag aan 29 leraren promotiebeurzen overhandigd.

De Promotiebeurs bestaat sinds 2011 en is bedoeld voor leraren die willen promoveren aan de universiteit. Voor de eerste ronde dit jaar werden 140 aanvragen ingediend, waarvan er 29 zijn gehonoreerd. Deze groep heeft woensdag de Promotiebeurs gekregen. De selectie voor de tweede ronde in 2014 loopt nog.

Het aantal promotiebeurzen werd eerder uitgebreid door Bussemaker en Dekker om meer leraren de kans te bieden zichzelf verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

Lees meer op de website van het ministerie van OCW

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft in april van dit jaar aandacht besteed aan de Promotiebeurs. Lees het artikel…

Leraren kunnen weer Promotiebeurs aanvragen

Bevoegde leraren kunnen tot en met 2 september een Promotiebeurs aanvragen.

Deze beurs biedt leraren de kans om een promotieonderzoek uit te voeren. Er zijn voor de nieuwe aanvraagronde tot en met 2 september (14.59 uur om precies te zijn) circa 90 beurzen beschikbaar.

Geselecteerde leraren worden voor hun promotieonderzoek vier jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris.

Magazine School heeft in april jongstleden aandacht besteed aan de Promotiebeurs. Drie leraren van openbare scholen voor voortgezet onderwijs vertellen over hun onderzoek.

Lees het artikel

Bussemaker overhandigt promotiebeurzen

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft maandagmiddag aan 37 leraren een promotiebeurs overhandigd. Dat deed ze op een speciale bijeenkomst bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in Den Haag.

De promotiebeurs bestaat sinds 2011. Deze beurs is bedoeld voor leraren uit onder andere het primair en voortgezet onderwijs die willen promoveren. Het ministerie van OCW wil leraren hiermee de kans bieden zichzelf verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

De gedachte is dat het goed is voor de kwaliteit van het onderwijs als er meer gepromoveerde leraren voor de klas staan. Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede komen aan de onderwijspraktijk.

Leraren met een promotiebeurs worden vier jaar lang maximaal twee dagen per week met behoud van salaris vrijgesteld om te werken aan hun promotieonderzoek. Scholen ontvangen een rijksbijdrage om de leraar te kunnen vervangen.

Op de website van NWO staat de lijst met gehonoreerde leraren.