Publiek-private samenwerking bij (kleine) verbouwing?

PPS Netwerk Nederland organiseert in samenwerking met onder andere VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO een gratis toegankelijk seminar over publiek-private samenwerking (PPS) en (kleine) verbouwprojecten.

PPS wordt meestal geassocieerd met grote infrastructurele werken, maar het kan in het onderwijs ook worden benut voor de verduurzaming van (kleine) verbouwprojecten. De gratis toegankelijk bijeenkomst hierover van PPS Netwerk Nederland en HEVO is op donderdag 19 maart is in het openbare Stedelijk College in Eindhoven.

Lees meer…

Gratis seminar over publiek-private samenwerking

Op 13 november is er op de Nyenrode Business Universiteit bij Breukelen een gratis seminar over publiek-private samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting.

Het seminar wordt georganiseerd door PPS Netwerk Nederland. Het richt zich specifiek op het primair onderwijs.

Sprekers zijn Jan Schraven van het kenniscentrum Ruimte Onderwijs Kinderopvang, algemeen directeur Hans Bol van Dyade Dienstverlening Onderwijs, econoom/ondernemer Hans de Boer en vastgoedexpert Robert van Ieperen van Fakton.

Deelname is gratis voor bestuurders, directeuren en managers vastgoed/facilitair in het primair onderwijs. Aanmelden kan via info@ppsnetwerk.nl.

Klik hier voor meer informatie over het seminar.