Scholen gezocht: onderzoek naar roken, alcohol en drugs

De Universiteit Maastricht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn op zoek naar scholen voor voortgezet onderwijs die willen meedoen aan het RADAR-onderzoek. RADAR staat voor Roken, Alcohol, Drugs en Ander Risicogedrag.

Het onderzoek bestaat uit drie keer een korte online vragenlijst die wordt afgenomen bij één of meer klassen. Aan het einde van het onderzoek krijgt uw school een overzicht waarmee u kunt zien hoe de resultaten zich verhouden tot die van andere scholen en tot de gegevens van een aantal jaren geleden. U kunt een voorbeeldoverzicht downloaden.

Aanmelden voor de RADAR-studie kan tot 1 oktober bij onderzoeker drs. Gerjanne Vennegoor via radar@maastrichtuniversity.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Lees meer…

 

Inspectie weerspreekt beschuldiging van afstraffen

De Inspectie van het Onderwijs spreekt met kracht tegen dat scholen die leerlingen kansen bieden zouden worden afgestraft. De inspectie reageert op een uitzending van het tv-programma Radar over het vmbo, waarin werd gesteld dat scholen worden afgestraft als ze leerlingen een jaar over laten doen.

‘Scholen hebben veel meer mogelijkheden en ruimte dan ze vaak denken. Zittenblijven kan een bewuste keuze zijn van een school in het belang van sommige leerlingen. Daardoor kan de ene school méér zittenblijvers hebben dan een andere. Dit levert in zichzelf geen negatief oordeel op. Maar als leerlingen op die school bijvoorbeeld ook nog eens lagere cijfers halen voor hun eindexamen, dan is er reden om te kijken of het onderwijs wel van voldoende kwaliteit is’, aldus de inspectie.

Inspectie stelt drie elementaire vragen

‘We kijken naar drie elementaire vragen voordat we een oordeel uitspreken over een school. Leren de leerlingen genoeg? Krijgen ze goed les? En zijn ze veilig? Bij het bepalen van de resultaten houden we rekening met de achtergrond en ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Dan kijken we naar het basisschooladvies dat ze hadden, of ze leerwegondersteuning krijgen, of ze wonen in een wijk met veel sociale achterstanden en of ze tussentijds zijn ingestroomd vanuit een andere school. Op deze aspecten versoepelen we dan onze normen.’

‘Als we zien dat de resultaten op een vo-school 2 jaar achter elkaar flink liggen onder wat je mag verwachten van de school, dan gaan we daarover altijd eerst het gesprek  aan met de school’, zo benadrukt de inspectie op de website van Radar.