OCW: In 2022 reële loonstijging PO 10,5% en VO 0,5% – PO/VO

De reële loonstijging in het primair onderwijs bedroeg vorig jaar 10,5%. In het voortgezet onderwijs was dat 0,5%. Dat staat in antwoorden op vragen over de eerste suppletoire begroting 2023 OCW. De reële loonstijging (koopkracht) is het verschil tussen de nominale...