Regiobijeenkomsten koersplan 2025-2030 – PO/VO

In juni zijn er verspreid over het land bijeenkomsten waarop VOS/ABB-leden kunnen meedenken over het koersplan van de vereniging voor de periode 2025-2030. Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u zich online aanmelden. Een goed koersplan beschrijft ambities en strategie....

Regiobijeenkomsten Programma Onderwijshuisvesting – PO/VO

In mei en juni zijn er drie regiobijeenkomsten over het Programma Onderwijshuisvesting (POHV). Het POHV wordt opgezet door het ministerie van OCW in samenspraak met de PO-Raad, VO-raad en VNG. Het bundelt kennis en expertise voor een meer integrale en programmatische...