Rekeninstrumenten aangepast aan nieuwe cao

De online Toolbox van VOS/ABB is geactualiseerd: verschillende rekeninstrumenten zijn aangepast aan de nieuwe CAO PO 2019-2020. U kunt ze downloaden uit onderstaande mappen.

Map Basisschool

Map Primair onderwijs

Map Samenwerkingsverbanden

Map Speciaal basisonderwijs

Map (Voortgezet) speciaal onderwijs

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Toolbox geactualiseerd voor VO en SBO

De online Toolbox van VOS/ABB is weer geactualiseerd met nieuwe rekeninstrumenten en informatie voor het voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

In de map Voortgezet Onderwijs vindt u een nieuw instrument (van 1 augustus 2019) om een complete meerjarenbegroting te maken. De bekostiging, zowel personeel als materieel, kan op eenvoudige wijze worden berekend. Verder vindt u in deze map de officiële regelingen die aan het nieuwe instrument ten grondslag liggen en de bijbehorende Kamerbrief.

Ook in de map Speciaal Basisonderwijs in de Toolbox staat een nieuw instrument voor het maken van een meerjarenbegroting (van 15 augustus 2019).

LET OP: sommige instrumenten in de Toolbox zijn alleen te downloaden voor leden van VOS/ABB.

 

Nieuwe rekeninstrumenten meerjarenbegroting

In onze Toolbox zijn nieuwe rekeninstrumenten voor de meerjarenbegroting opgenomen. Het zijn instrumenten voor het voortgezet onderwijs.

De rekeninstrumenten houden rekening met de nieuwe CAO VO 2018-2019 en werken met nieuwe bedragen. Het instrument ‘MJB VO 2019’ is nieuw, het eerder gepubliceerde instrument ‘MJB VO 2018’ is geüpdatet.

Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de rekeninstrumenten downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Salarisverhoging verwerkt in rekeninstrumenten Toolbox

In de map Voortgezet onderwijs in onze Toolbox zijn nieuwe rekeninstrumenten opgenomen die rekening houden met de salarisverhoging van 2,35 procent per 1 juni 2018. Let op: deze instrumenten staan in het besloten gedeelte van de Toolbox dat alleen toegankelijk is voor leden van VOS/ABB!

Ondanks het uitblijven van een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, roept de VO-raad zijn leden op per 1 juni een structurele salarisverhoging uit te betalen van 2,35 procent. De VO-raad wilde niet langer wachten op hervatting van het cao-overleg door de vakbonden en besloot daarom zelf te adviseren de salarissen te verhogen.

De salarisverhoging van 2,35 procent is verwerkt in deze rekeninstrumenten:

Let op: deze instrumenten staan in het besloten ledengedeelte van de Toolbox. U moet als lid van VOS/ABB zijn ingelogd om ze te kunnen downloaden.

Bijgesteld rekeninstrument meerjarenbegroting

In onze online Toolbox is het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting bijgesteld. 

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het rekeninstrument downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

Onze online Toolbox is geactualiseerd.

Het betreft instrumenten en publicaties in de volgende mappen:

Basischool

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuwe rekeninstrumenten samenwerkingsverbanden

In de map Samenwerkingsverbanden in onze online Toolbox zijn twee geactualiseerde rekeninstrumenten geplaatst.

Het betreft instrumenten die betrekking op het voortgezet onderwijs:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

Onze online Toolbox is weer helemaal up-to-date. Er zijn verschillende rekeninstrumenten geactualiseerd.

Het gaat om rekeninstrumenten in diverse mappen:

Basisschool

Speciaal basisonderwijs

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

Huisvesting

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

In onze online Toolbox is een reeks geactualiseerde rekeninstrumenten geplaatst.

Het betreft instrumenten in onderstaande mappen van de Toolbox:

Samenwerkingsverbanden

MJB SWV Passend Onderwijs PO 2017 vs 10 okt2016
Overdrachten SBO en grensverkeer 15-16 tm 17-18 vs 5okt2016
MJB SWV Passend Onderwijs VO 2017 vs 10okt2016

Basisschool

Groeiregeling basisscholen 2016-2017 vs 1okt2016
MJB FPE BAS 2017 vs 1okt2016
MJB Geld BAS 2017 vs 1okt2016
MJB Geld BAS totaalmodel 2017 vs 1okt2016
Sommatiemodel FPE 2017 vs 1okt2016
Sommatiemodel Geld 2017 vs 1okt2016

Speciaal basisonderwijs

MJB Geld SBO 2017 vs 1okt2016
MJB FPE SBO 2017 vs 1okt2016
Sommatiemodel Geld 2017 vs 1okt2016
Sommatiemodel FPE 2017 vs 1okt2016

(Voortgezet) speciaal onderwijs

MJB Geld (V)SO 2017 vs 10okt2016

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toolbox: rekeninstrumenten SWV’s geactualiseerd

In onze online Toolbox zijn geactualiseerde rekeninstrumenten voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs geplaatst. Dat geldt ook voor diverse toelichtingen. U kunt de nieuwe rekeninstrumenten en toelichtingen downloaden.

Rekeninstrumenten:

MJB SWV Passend Onderwijs VO 2017 vs 18aug2016

MJB SWV Passend Onderwijs PO 2017 vs 15aug2016

Overdrachten SBO en grensverkeer 15-16 tm 17-18 vs 12april2016

Toelichtingen:

Passend onderwijs en de spelregels SBO aug2016

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO 21aug2016

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO 17aug2016

Bekostiging vso en de invoering van passend onderwijs vs 20aug2016

Toelichting Groeiregeling vs 15augustus2016

Vereenvoudigde wijze van bekostiging SBO onder passend onderwijs aug2016

Rekeninstrumenten primair onderwijs aangepast

In de map Primair onderwijs van onze online Toolbox zijn twee rekeninstrumenten geactualiseerd.

De actualiseringen waren nodig omdat het Vervangingsfonds per 1 augustus iets andere premies hanteert.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe rekeninstrumenten in online Toolbox

In onze online Toolbox zijn voor het primair onderwijs twee nieuwe rekeninstrumenten opgenomen.

Het gaat om de volgende instrumenten in de mappen Primair onderwijs respectievelijk Samenwerkingsverbanden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrumenten in Toolbox geactualiseerd

In de map Voortgezet onderwijs van onze online Toolbox zijn geactualiseerde rekeninstrumenten geplaatst.

Let op: deze instrumenten zijn alleen beschikbaar voor leden van VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijgewerkte instrumenten samenwerkingsverbanden

In de map Samenwerkingsverbanden in onze online Toolbox staan geactualiseerde rekeninstrumenten en toelichtingen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Bijgewerkte rekeninstrumenten in Toolbox

In onze online Toolbox zijn rekeninstrumenten geactualiseerd. Om instrumenten te kunnen downloaden die exclusief voor VOS/ABB-leden zijn gemaakt, dient u ingelogd te zijn.

Het gaat om de volgende instrumenten in onderstaande mappen. 

Huisvesting

Primair onderwijs

Speciaal basisonderwijs

 (Voortgezet) speciaal onderwijs

Samenwerkingsverbanden

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

In onze Toolbox zijn in de mappen Basisschool en Voortgezet onderwijs in totaal acht rekeninstrumenten geactualiseerd.

De wijzigingen in de rekeninstrumenten in de map Basisschool betreffen de nieuwe GPL-bedragen (gemiddelde personeelslast) van oktober 2015 plus de nieuwe (voorlopige) salaristabellen van 1 september 2015:

Voortgezet onderwijs
De geactualiseerde instrumenten in de map Voortgezet onderwijs zijn aangepast op basis van de nieuwe salaristabellen. In het instrument voor de meerjarenbegroting is bovendien de bezoldiging van bestuurders drastisch aangepast nu de nieuwe regeling daarvoor is vastgesteld.

De rekeninstrumenten voor het voortgezet onderwijs zijn in opdracht van VOS/ABB gemaakt door financieel expert Bé Keizer. U kunt ze alleen als lid van VOS/ABB downloaden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Geactualiseerde rekeninstrumenten in online Toolbox

Er staan weer nieuwe rekeninstrumenten in onze online Toolbox. Het gaat om de volgende instrumenten in onderstaande mappen:

Huisvesting:

Basisschool:

Voortgezet onderwijs:

Toelichting bij het geactualiseerde rekeninstrument MJB VO:  hierin zijn de bedragen voor de personele bekostiging voor 2016 verwerkt.

Belangrijk in deze update is de complete wijziging van de bekostiging van leerwegondersteund onderwijs en praktijkonderwijs, die nu integraal onder het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs is gebracht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe rekeninstrumenten in online Toolbox

De online Toolbox van VOS/ABB is geactualiseerd met nieuwe rekeninstrumenten:

Map Basisschool:

Map Speciaal basisonderwijs:

Map (Voortgezet) speciaal onderwijs:

Onlangs zijn ook in de map Samenwerkingsverbanden geactualiseerd nieuwe rekeninstrumenten geplaatst die betrekking hebben op passend onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toolbox: nieuwe rekeninstrumenten passend onderwijs

In de map Samenwerkingsverbanden (passend onderwijs) van de online Toolbox van VOS/ABB staan geactualiseerde rekeninstrumenten met toelichtingen:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Rekeninstrumenten groeiregeling (V)SO in Toolbox

De online Toolbox van VOS/ABB is geactualiseerd met rekeninstrumenten op basis van de groeiregeling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO).

Samenwerkingsverbanden (SWV’s) zijn wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging te betalen voor leerlingen die tussen de telling van 1 oktober en 1 februari daaropvolgend zijn ingeschreven in het (V)SO. De wijze waarop dit dient plaats te vinden, is wezenlijk anders dan vorig jaar.

Eerst vormde het aantal ingeschreven leerlingen op het (V)SO het uitgangspunt. In de nieuwe groeiregeling voor het (V)SO is het uitgangspunt het aantal nieuwe leerlingen dat door het SWV is verwezen en ingeschreven in het (V)SO in de periode 1 oktober-1 februari, evenals het aantal leerlingen dat uitgeschreven is uit het (V)SO.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor het SWV primair onderwijs respectievelijk het SWV voortgezet onderwijs. Leerlingen die van de ene SO- respectievelijk VSO-school naar een andere SO- respectievelijk VSO-school zijn gegaan, gelden in dit verband niet als nieuwe leerlingen.

DUO geeft via het zogenoemde Kijkglas-3 inzicht in de ontwikkelingen in de leerlingaantallen. In samenwerking met het ministerie van OCW is een model ontwikkeld waarmee aan de hand van de gegevens uit Kijkglas-3 de groeibekostiging automatisch wordt berekend, zowel voor het SWV PO respectievelijk VO als voor de (V)SO-school.

Hiervoor dient het brinnummer van het samenwerkingsverband/de (V)SO-school in het model te worden ingevoerd en moet worden aangegeven of binnen het SWV is afgesproken of ook de basisbekostiging personeel en/of de materiële bekostiging in de berekening van de groeiregeling moet worden meegenomen.

In de Toolbox vindt u onderstaande nieuwe modellen inclusief een uitgebreide toelichting op de groeiregeling in het (V)SO:

Map (voortgezet) speciaal onderwijs

MJB (V)SO 2015 vs 25mei2015

Kijkdoos groeiregeling voor vso 21mei2015

Toelichting Groeiregeling vs 20 mei2015

Map Samenwerkingsverbanden

MJB SWV Passend Onderwijs PO 2015 21mei2015

Kijkdoos groeiregeling voor SWV PO vs 18mei2015

MJB SWV Passend Onderwijs VO 2015 vs 22mei2015

Kijkdoos groeiregeling voor SWV VO vs 28 mei2015

Toelichting Groeiregeling vs 20 mei2015

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrumenten in Toolbox geactualiseerd

Financieel expert Bé Keizer heeft een reeks rekeninstrumenten in de online VOS/ABB-Toolbox geactualiseerd.

Het gaat om instrumenten in de hieronder genoemde mappen.

Huisvesting:

 • Ruimtebehoefte BAS 2014

Primair onderwijs:

 • Werkgeverslasten PO 2014 vs 14jan 2014
 • Toetsingskader verantwoording financiële posities (met handreiking)
 • Voorzieningen jubilea 2014

Voortgezet onderwijs:

 • MJB VO 2014 vs 1apr2014
 • Voorzieningen jubilea 2014

Samenwerkingsverbanden:

 • MJB SWV Passend Onderwijs PO 2014 vs 14apr2014
 • MJB SWV Passend Onderwijs VO 2014 vs 24apr2014

Let op: voor een volledig overzicht van de instrumenten in de Toolbox moet u als lid van VOS/ABB ingelogd zijn. De instrumenten die Bé Keizer exclusief voor VOS/ABB heeft gemaakt, kunnen alleen worden gedownload door leden!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toolbox weer helemaal up-to-date

De Toolbox van VOS/ABB met diverse praktische rekeninstrumenten is geactualiseerd.

Het betreft de volgende instrumenten.

In de map Basisschool:

 • Fusieregeling basisscholen
 • Groeiregeling basisscholen
 • Meerjarenbegroting FPE
 • Meerjarenbegroting Geld
 • Sommatiemodel FPE
 • Sommatiemodel Geld

In de map Speciaal basisonderwijs:

 • Sommatiemodel FPE
 • Sommatiemodel Geld
 • Meerjarenbegroting SBO FPE
 • Meerjarenbegroting SBO Geld

In de map (Voortgezet) speciaal onderwijs:

 • Sommatiemodel Geld
 • Meerjarenbegroting Geld

In de map Primair onderwijs:

 • Voorziening jubilea
 • Personele kosten

In de map Samenwerkingsverbanden WSNS:

 • Overdrachten SBO en grensverkeer

Let op: niet alle rekeninstrumenten zijn vrij te downloaden. Bij het downloaden van instrumenten die VOS/ABB specifiek voor de leden heeft gemaakt, krijgt u automatisch de mededeling dat u daarvoor moet inloggen in het besloten ledengedeelte van deze website.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl