Willen leraren eigen beroepsgroep? Zelf regelen!

Het is helemaal aan de leraren om eventueel met een eigen beroepsorganisatie aan de slag te gaan. Daar gaat onderwijsminister Arie Slob zich niet mee bemoeien.

Dat schrijft hij in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer in reactie op een verkenning die D66-Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan vorig jaar op verzoek van Slob uitvoerde. Die verkenning volgde op het verdwijnen van de fel bekritiseerde Onderwijscoöperatie. Die zou te ver van de leraren hebben afgestaan.

Rinnooy Kan adviseerde ‘om van onderaf een nieuwe structuur te ontwikkelen’. De minister vindt dat prima, maar hij is het niet eens met Rinnooy Kan die vindt dat er informateurs moeten worden aangesteld die met een plan van aanpak zouden moeten komen. ‘Ik hoop van harte dat leraren zelf deze handschoen oppakken’, aldus Slob.

Leraren moeten dus helemaal zelf het voortouw nemen. De overheid kan volgens de minister wel ‘faciliterend optreden’, maar daar blijft het dan ook bij.

Rinnooy Kan krijgt sneer na Leonardo-faillissement

Het particuliere kenniscentrum Educate2XL betreurt het dat door ‘onjuiste berichtgeving in de media’ de indruk is gewekt dat het Leonardo-onderwijs voor hoogbegaafde kinderen ten onder is gegaan. ‘Zelfs de over het algemeen goed geïnformeerde heer Alexander Rinnooy Kan heeft zich door tendentieuze berichtgeving laten verleiden tot het publiekelijk doen van onjuiste uitspraken.’ 

Algemeen directeur Natasja Franken van Educate2XL en directeur Leonardo-onderwijs Henk van Keulen reageren op een uitspraak die Rinnooy Kan onlangs deed tijdens de HVA Onderwijsconferentie 2014 over excellentie. De vroegere voorzitter van de Sociaal-Economische Raad zou daar naar aanleiding van het faillissement van de Stichting Leonardo Onderwijs Nederland hebben gezegd dat het Leonardo-onderwijs ten onder is gegaan.

Volgens Franken en Van Keulen is dat pertinent onjuist. ‘Sterker nog, er komen nieuwe scholen bij met dit type onderwijs en aan bestaande Leonardoscholen worden het komende schooljaar nieuwe groepen toegevoegd.’ De meeste bestaande Leonardoscholen zouden wachtlijsten moeten hanteren.

NRC: faillissement, chaos, schuldeisers
De Stichting Leonardo Scholen Nederland is op 4 maart failliet verklaard. In NRC Handelsblad staat dat er een financiële chaos heerst en dat meerdere schuldeisers in totaal een bedrag van 152.895 euro eisen.

De krant schrijft verder: ‘Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De curator onderzoekt op dit moment of de stichting heeft voldaan aan de boekhoudplicht.’ Ook zou de curator bekijken of sprake is van onbehoorlijk bestuur en of schuldeisers zijn benadeeld doordat de boedel is leeggetrokken.

Bovendien zou worden onderzocht of het merk Leonardo op rechtmatige wijze is overgeheveld uit de stichting naar het privébedrijf Educate2XL.

Rinnooy Kan: ‘Financiering onderwijs decentraliseren’

Met dit nieuwe financieringsmodel wil Rinnooy Kan bereiken dat de poltiieke verantwoordelijkheid voor het onderwijs zo dicht mogelijk bij de direct betrokkenen komt te liggen. ‘Zo wordt lokaal en regionaal maatwerk maximaal bevorderd’, schrijft hij in het stuk op de Forum-pagina, met de kop ‘Het is tijd voor een Tweede Schoolstrijd’.

Volgens Rinnooy Kan, die onlangs voor het tweede achtereenvolgende jaar door Elsevier en Volkskrant is uitgeroepen tot de invloedrijkste man van Nederland, zijn er twee externe ontwikkelingen die deze Tweede Schoolstrijd urgent maken: de opkomst van internet en het doorzetten van de globalisering. ‘Deze gedigitaliseerde wereld vraagt om een nieuwe didactiek, en de globalisering maakt dat nog urgenter. Worden wij niet ingehaald door de ontwikkelingen elders, waar leren en talentontwikkeilng in hoog aanzien staan, zoals in Azië?”, zo staat in het artikel, dat Rinnooij Kan samen met Louise O. Fresco, lid van de SER, heeft geschreven.

Om dit probleem aan te pakken, gaan de auteurs in op de vraag van wie ons onderwijs eigenlijk is. “Op grond van artikel 23 van de Grondwet zijn de ouders de baas over de inhoud van ons onderwijs”, verklaren ze. Naast de ouders noemen Rinnooy Kan en Fresco als betrokken partijen de leraren, de scholen, de lokale gemeenschap en de leerlingen zelf. “De vraag is nu hoe de verantwoordelijkheid voor ons onderwijs over alle betrokken partijen verdeeld moeten worden”. 

“Als een onderwijsinstelling de relatie met deze vijf groepen goed op orde heeft, kan de huidige verantwoording aan de rijksoverheid heel goed vervangen worden door een passende horizontale verantwoording. Een school die goede resultaten boekt op de landelijke eindtermen kan van de rijksoverheid een onderwijslicentie ontvangen voor een aantal jaren. De geldstroom kan dan verregaand gedecentraliseerd worden, bijvoorbeeld naar de gemeente voor het primaire onderwijs en de provincie voor het secundaire onderwijs. Alleen het tertiaire onderwijs wordt dan nog rechtstreeks nationaal bekostigd”, aldus Rinnooy Kan en Fresco in de Volkskrant.

Hieronder kunt u reageren.

Alexander Rinnooy Kan heeft vorig jaar, als voorzitter van de Commissie Leraren, een advies uitgebracht over de aanpak van het lerarentekort en de positie en de kwaliteit van de leraar in Nederland.