Leerlingen voortgezet onderwijs drinken minder

Het alcoholgebruik onder Nederlandse 15- en 16-jarigen neemt verder af, meldt het Trimbos Instituut.

In 2014 werd de minimumleeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. De verhoging van die leeftijdsgrens bracht onder andere met zich mee dat alle schoolfeesten in het voortgezet onderwijs alcoholvrij werden.

Sinds de verhoging van de minimumleeftijd wordt er door jongeren minder gedronken. Het Trimbos Instituut signaleert echter nog wel dat binge drinking (‘klemzuipen’) onder 15- en 16-jarige jongeren een probleem blijft.

Lees meer…

Schoolfeesten na 1 januari alcoholvrij

Met ingang van 1 januari 2014 zullen alle schoolfeesten in het voortgezet onderwijs in principe alcoholvrij moeten zijn, ook voor de bovenbouwleerlingen.

Vanaf die datum geldt immers de nieuwe Drank- en Horecawet. Belangrijkste wijziging is dat er geen alcohol meer geschonken mag worden aan jongeren onder de 18 jaar (tot 1 januari is de leeftijdsgrens nog 16 jaar).

Strikt genomen blijft het natuurlijk wel mogelijk om alcoholische dranken te schenken aan leerlingen vanaf 18 jaar, maar in de praktijk zal dat leiden tot de situatie dat slechts een kleine groep leerlingen wel en de overgrote meerderheid niet zou mogen drinken.

In de praktijk hebben scholen nog wel eens problemen met jongeren die te veel drinken, ook al gebeurt dat vaak al vóór het feest is begonnen. Dit kan tot behoorlijke imagoschade leiden.

Met de nieuwe Drank- en Horecawet in de hand kunnen scholen nog stringenter een alcoholverbod handhaven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl