Op 22 april congres De Staat van het Onderwijs

Op 22 april is in Amsterdam het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs zal op dit congres de bevindingen presenteren uit het gelijknamige rapport en daarover met de aanwezigen in gesprek gaan. Het rapport zal worden overhandigd aan de minister van OCW.

Het congres is op woensdag 22 april van 10 tot 17 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.

Lees meer…

Turks op basisschool kan niet worden verplicht

Het is niet verplicht allochtone kinderen op de basisschool les te geven in hun moedertaal. Dat heeft de rechtbank Den Haag beslist in een procedure die een aantal Turkse belangenorganisaties had aangespannen tegen de Staat.

De belangenorganisaties vinden dat de Staat in strijd handelt met verschillende internationale verdragen en Europese wetgeving door het onderwijs van allochtone talen niet te ondersteunen. De rechtbank ging daar niet in mee, omdat de Nederlandse wetgever een bepaalde mate van beleidsvrijheid heeft. In ons land hadden gemeenten tot 2004 de mogelijkheid onderwijs van allochtone talen aan te bieden. Vanaf 2004 is de overheid daarmee gestopt.

De rechtbank oordeelt dat uit de verdragsbepalingen waarop de belangenorganisaties zich beroepen, niet een recht volgt op onderwijs van de allochtone moedertaal. Ook kunnen de organisaties niet rechtstreeks een beroep doen op deze verdragsbepalingen om dit onderwijs af te dwingen in Nederland.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl