Aantal vacatures in onderwijs neemt af

Het aantal openstaande vacatures in het onderwijs is in het derde kwartaal iets afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind september was het totale aantal openstaande vacatures in Nederland opgelopen tot 288.000 (4000 meer dan in het tweede kwartaal).

In het onderwijs nam het aantal openstaande vacatures juist wat af. In het tweede kwartaal waren het er 8100, in het derde kwartaal 7800.  Veruit de meeste vacatures (tienduizenden!) zijn in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg.

Uit de informatie van CBS blijkt verder dat het onderwijs de sector is met de laagste vacaturegraad: 14 vacatures per 1000 banen. In de sector informatie en communicatie was de vacaturegraad in het derde kwartaal ruim vier keer zo hoog als in het onderwijs.

Lees meer…

Website meer dan half miljoen keer bekeken

De website www.vosabb.nl heeft in 2013 meer bezoekers gekregen. Dit past in de stijgende trend van de afgelopen jaren.

Webmaster Ahmet Yaman heeft voor het jaarverslag 2013 de statistieken van de website in kaart gebracht. In het verslagjaar werd de site 218.312 keer bezocht. Het gemiddelde per maand bedroeg 18.192. Topmaand was september met 25.991 bezoeken. Dat is meer dan in 2012, toen in de beste maand 23.000 bezoeken werden geteld.

Gemiddeld worden bij elk bezoek 2,3 pagina’s bekeken, zodat in totaal 509.759 pagina’s van de site zijn geopend in 2013. Het aantal unieke bezoekers in 2013 bedroeg 125.574. Het maandelijkse gemiddelde is 10.464 unieke bezoekers.

De pagina die het meest bekeken is, was de homepage www.vosabb.nl: 75.794 keer. Op deze pagina staat onder andere het meest actuele nieuws. In 2013 zijn 739 nieuwsberichten geplaatst.

Het meest gelezen bericht was Cito-scorelijst RTL Nieuws waardeloos op 14 september, dat 3164 keer is aangeklikt. Dit bericht ging over de lijst met gemiddelde Cito-scores per basisschool, die RTL Nieuws toen had gepubliceerd en dat volgens VOS/ABB ‘een waardeloos staaltje van commerciële lijstjesjournalistiek’ was.

Bezoekers komen niet alleen voor het nieuws naar de website. Andere populaire pagina’s zijn:

Het jaarverslag 2013 wordt binnenkort op deze website gepubliceerd. Er komt een printvriendelijke pdf online. Uit kostenoverwegingen is besloten om het jaarverslag niet te laten drukken.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Meeste jeugdcriminaliteit onder leerlingen vso

Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zijn nog steeds sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. Dat blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft voor de monitor onder andere het aantal 12- tot 18-jarigen verdachten naar hoogst gevolgde opleidingsniveau in kaart gebracht. Minderjarigen met voortgezet speciaal onderwijs als hoogste opleiding worden relatief het meest aangehouden. Ook mbo’ers komen vaak voor in de criminaliteitsstatistieken.

Het aantal havo- en vwo-leerlingen dat voor een misdrijf wordt aangehouden, is relatief klein. Dat geldt ook voor 12- en 13-jarige kinderen die nog niet aan het voortgezet onderwijs zijn begonnen.

Sociaal-economisch
Het CBS signaleert ook een hoog aandeel leerlingen uit gezinnen met weinig geld dat voor een misdrijf wordt opgepakt. Dat geldt ook voor jongeren die in een instelling wonen. Ook de gezinssamenstelling heeft invloed: kinderen uit gezinnen waarvan de ouders bij elkaar zijn worden minder vaak aangehouden dan kinderen uit eenoudergezinnen.

Tevens blijkt dat 12- tot 18-jarigen uit de (grote) steden oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken. Rotterdam springt er wat dat betreft uit. In de periode 2007-2011 werden daar 35 op de 1000 jongeren uit deze leeftijdscategorie aangehouden. Daarna volgen Den Haag (26), Amsterdam (22) en Utrecht (20).

Het CBS maakt in de statistieken ook een onderscheid naar afkomst. Vooral jongeren met een Marokkaanse of Antilliaanse/Arubaanse achtergrond worden aangehouden, gevolgd door de categorie ‘overige niet-westerse allochtonen’ en Turkse jongeren. Leerlingen met een westerse allochtone of een autochtone (Nederlandse) achtergrond komen in de criminaliteitsstatistieken relatief het minst voor.

Dalende trend
Uit de Monitor Jeugdcriminaliteit blijkt overigens een duidelijk dalende trend. In 2012 hield de politie 66.000 jongeren van 12 tot 25 jaar aan op verdenking van het plegen van minimaal één misdrijf. Dat was bijna eenderde minder dan in 2007. De daling was het grootst onder minderjarige verdachten.