‘Leraar moet beschermd beroep worden’

Er mogen alleen nog maar universitair geschoolde en bevoegde leraren voor de klas. Dat stelt rector Eric van ’t Zelfde van Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam.

In een ingezonden stuk in de Volkskrant voorspelt hij dat Nederland over een aantal jaren te maken krijgt met een ‘onderwijskundig drama’. Hiervoor baseert hij zich op de verwachting dat veel oudere docenten uit het voortgezet onderwijs verdwijnen en dat 70 procent van de startende leraren na vijf jaar het onderwijs verlaat.

Het is daarom volgens hem nodig om van het vak van docent een beschermd beroep te maken. Dat heeft als voordelen dat de belastingvrije voet omhoog gaat naar 12.000 euro, waardoor leraren niet meer kosten maar wel meer koopkracht krijgen. Een ander voordeel is dat mensen met een beschermd beroep meer pensioen krijgen. Van ’t Zelfde pleit ook voor een verlaging van de werkdruk door de lesgevende taak met 20 procent te beperken.

De Rotterdamse rector vindt verder dat de tweegraadslerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs moeten verdwijnen, dat het lerarenregister een verplichtend karakter moet krijgen en dat het ontslagrecht moet worden vereenvoudigd. Aantoonbaar slecht functionerende leraren zouden hun bevoegdheid moeten kunnen verliezen.

In zijn stuk in de Volkskrant pleit Van ’t Zelfde er ook voor om vanaf groep 7 van de basisschool net als in het voortgezet onderwijs te werken met gespecialiseerde leraren. Dit pleidooi staat in het teken van zijn inzet voor een zogenoemde Superschool voor leerlingen 2 tot en met 18 jaar in de Rotterdamse achterstandswijk Charlois. Het is de bedoeling dat in deze openbare school de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden geïntegreerd.

Onvrede over noodzakelijke bezuiniging Rotterdam

De medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Kruidenhoek in Rotterdam vreest voor een neerwaartse spiraal nu de Stichting BOOR fors moet bezuinigen.

In de gratis krant Metro komt voorzitter Roy van der Knaap van de medezeggenschapsraad van obs De Kruidenhoek aan het woord: ‘Door de bezuinigingen moet de school inleveren op buitenschoolse activiteiten en het netjes houden van het gebouw. Waar nu iemand de wc-rollen ophangt of de telefoon opneemt, moet straks een docent dat doen. Ouders die een school zoeken, verwachten een nette school. En met deze bezuinigingen verdwijnen alle dingen die een school aantrekkelijk maken. We zijn bang dat we in een neerwaartse spiraal terechtkomen.’

Uit balans
De bezuinigingen bij de Stichting BOOR volgen op het jarenlange bestuurlijke en financiële wanbeheer onder de vertrokken voorzitter Wim Blok. De nieuwe algemeen bestuursvoorzitter Philip Geelkerken legt in een interview met magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs uit dat de stichting jarenlang meer geld uitgaf dan er binnenkwam.

‘De bruidsschat die met de bestuurlijke verzelfstandiging werd meegegeven, is als sneeuw voor de zon verdwenen. Binnen BOOR heb je het al snel over grote bedragen, omdat we een omzet hebben van ongeveer 250 miljoen euro per jaar. De structurele bezuiniging die we nu met z’n allen moeten realiseren, is er een van ruim 3 procent. Begrijp me goed: dat is uitermate pijnlijk, vooral voor iedereen die voor de klas staat en met hart en ziel bij het onderwijs is betrokken, maar we ontkomen er niet aan.’

Het verschil tussen inkomsten en uitgaven komt volgens Geelkerken vooral doordat er structureel te veel personeel werd aangenomen. Als BOOR op de oude voet zou doorgaan, dan komt volgens hem al snel de continuïteit van de hele organisatie in gevaar.

Reisjes en bouwfraude
De onvrede op de werkvloer in Rotterdam heeft ook te maken met het feit dat het bestuur jarenlang te veel geld uitgaf. Zo declareerde oud-bestuursvoorzitter Wim Blok zeker 110.000 euro voor buitenlandse reizen, onder andere naar China, Brazilië en Canada. Het is zeer de vraag of die reizen ooit iets hebben bijgedragen aan de kwaliteit van het openbaar onderwijs in de Maasstad. Bovendien werd er bij BOOR bouwfraude gepleegd. Daar loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar.