Eerste Kamer akkoord: Cito bij wet hofleverancier

De Eerste Kamer heeft de herziening van de Wet SLOA goedgekeurd. Dit betekent dat toetsinstituut Cito en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) als enige de wettelijke taak hebben om de regering te ondersteunen en adviseren over het ontwikkelen van de centrale toetsen en examens en de onderwijsinhoud.

De herziening van de Wet SLOA (subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) betekent ook dat andere organisaties dan Cito en SLO geen rijkssubsidie meer kunnen krijgen voor onderwijsondersteunende activiteiten.

Het geld voor praktijkgericht onderwijsonderzoek is uit de Wet SLOA gehaald. Dit budget wordt gebundeld met andere middelen voor onderwijsonderzoek. Het wordt niet meer verdeeld onder de landelijke pedagogische centra en adviesbureau CINOP. De coördinatie van deze geldstroom komt in handen van een regieorgaan, dat onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) valt.

SLO door bezuiniging in zwaar weer: 30 mensen weg

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede schrapt 28 voltijdsbanen. Dat meldt de Twentse krant Tubantia.

SLO moet structureel 3 miljoen euro bezuinigen, doordat het ministerie van OCW 22 procent kort op de subsidie voor het kenniscentrum. Nu er 28 banen verdwijnen, betekent dit dat één op de vijf medewerkers weg moet. Het gaat om 30 mensen, van wie de ene helft onderwijsinhoudelijke medewerkers en de andere helft ondersteuners.

Het is niet het eerste banenverlies bij SLO. Enkele jaren geleden werkten er nog 300 mensen. Daar is straks minder dan de helft van over.