Gezonde leefstijl op school stimuleren – PO/VO

Tot en met 19 april kunnen scholen een aanvraag indienen voor ondersteuning op het gebied van een gezonde leefstijl. Daarvoor zijn drie stimuleringsregelingen. Op de website gezondeschool.nl staat alle informatie over de regelingen: Gezonde School 2022-2023Gezonde...