Investeren in schoolleiders = investeren in onderwijs

‘Dit kabinet investeert in de kwaliteit van schoolleiders’, benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van zijn VVD-partijgenoot Karin Straus.

Straus stelde haar Kamervragen naar aanleiding van een recent onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van de schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. In dat rapport staat onder andere dat goede schoolleiders een voorwaarde zijn voor goed onderwijs.

Ook schreef de inspectie dat schoolleiders over het algemeen naar behoren functioneren. ‘Toch kunnen veel schoolleiders zich nog verder verbeteren en dat loont: het onderwijs in de school wordt er beter van’, aldus de inspectie. Straus wilde naar aanleiding van het inspectierapport weten wat Dekker doet om de kwaliteit van schoolleiders te verbeteren.

Extra geld
De staatssecretaris wijst er in zijn antwoorden op dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor de professionalisering van schoolleiders. ‘Dat is jaarlijks 44 miljoen euro voor het primair onderwijs en circa 28 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs’, aldus Dekker.

Hij gaat in op beleidsonderdelen die gericht zijn op de professionalisering van schoolleiders. Zo noemt hij het beroepsprofiel dat voor schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs wordt opgezet. Ook noemt hij de beroepsorganisaties voor schoolleiders, te weten de Stichting schoolleidersregister PO en de VO-Academie.

Registers
Een ander punt uit zijn reactie is het register waarmee schoolleiders kunnen aantonen dat ze voldoen aan de beroepsstandaard en deze onderhouden. In het primair onderwijs is dat register al operationeel. In het voortgezet onderwijs worden daar afspraken over gemaakt.