Ook stage voor ‘illegale’ leerling: Asscher komt met reactie

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat uiterlijk aanstaande vrijdag op verzoek van magazine School! weten of ‘illegale’ leerlingen uit het beroepsgerichte vmbo en het praktijkonderwijs een stage mogen volgen. Nu mogen ze dat niet, omdat volgens de huidige regels hun illegale verblijf in Nederland een tewerkstellingsvergunning in de weg staat.

De kwestie is dit voorjaar bij de politiek in Den Haag aangekaart door bestuursvoorzitter Pieter Schram van de Openbare Scholengemeenschap Singelland in Drachten. D66 in de Tweede Kamer heeft de zaak in mei aan de orde gesteld, nadat Schram er bij die fractie over aan de bel had getrokken.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs maakt hier een artikel over. De redactie wil van Asscher weten of hij de regels zodanig gaat aanpassen dat ze recht doen aan de missie van het kabinet, namelijk dat er voor alle kinderen goed onderwijs moet zijn. Het volgen van een stage is vast onderdeel van het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs. Het mag daarbij niet uitmaken of een leerling wel of geen permanente verblijfsvergunning heeft. De woordvoerder van de minister heeft laten weten dat er uiterlijk aanstaande vrijdag 6 juni een reactie van Asscher komt.

In het artikel in magazine School! komt onder anderen de 16-jarige leerling Karen Sedrakjan van de locatie De Venen van OSG Singelland aan het woord. Deze jongen uit Armenië heeft (nog) geen permanente verblijfsvergunning, krijgt dus geen tewerkstellingsvergunning en kan daardoor voor zijn opleiding in het praktijkonderwijs geen stage bij een bedrijf volgen, terwijl dat wel nodig is.

‘Illegale’ mbo’ers
In 2012 speelde een vergelijkbare kwestie rond mbo-studenten. Er was toen discussie tussen de gemeente Amsterdam en toenmalig VVD-minister van SZW Henk Kamp. De PvdA’er Lodewijk Asscher, die nu dus minister van SZW is, was destijds in Amsterdam onderwijswethouder.

Hij vond dat ook illegale mbo-studenten hun (verplichte) stage mochten volgen. Kamp verzette zich daartegen. Het was volgens hem wettelijk niet toegestaan een tewerkstellingsvergunning af te geven voor stages van mbo-scholieren die illegaal in Nederland verblijven.

Nadat Asscher minister was geworden, en dus Kamp had opgevolgd, maakte hij in december 2012 bekend dat illegaal in Nederland verblijvende mbo-studenten gewoon stage kunnen lopen. Daar is sindsdien wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De betreffende studenten moeten voor hun 18e aan een beroepsopleidende leerweg (BOL) in het mbo zijn begonnen. Ook moet de stage onbezoldigd zijn.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl