Meer subsidies, dus meer tijdelijke contracten – PO/VO

Doelfinanciering, waaronder tijdelijke subsidies, vormt een steeds groter deel van de totale inkomsten van scholen. Daardoor neemt het aantal tijdelijke arbeidscontracten toe. Uit onderzoek dat bureau Andersson Elffers Felix op verzoek van de PO-Raad en VO-raad heeft...

‘Toename tijdelijke contracten onwenselijk’ – PO/VO

Het is onwenselijk dat het aantal tijdelijke contracten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is toegenomen terwijl de personeelstekorten oplopen, vinden ministers Robbert Dijkgraaf (OCW) en Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet...