Verdubbeling van onderwijssubsidies – PO/VO

Het bedrag aan tijdelijke rijkssubsidies in in de periode 2018-2022 meer dan verdubbeld. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs 2024. In het funderend onderwijs nam het totale bedrag aan rijkssubsidies toe van € 885 miljoen in 2018 naar...