Wat vindt u ervan als de inspectie plotseling aanbelt? – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs wil weten hoe schoolbestuurders, schoolleiders en leraren denken over onaangekondigd toezicht. U kunt dit tot en met 15 januari laten weten via een online vragenlijst. De inspectie onderzoekt het effect van onaangekondigd toezicht. Dit...

Minder bestuursgericht toezicht – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs zal in 2024 in haar toezicht minder focussen op de schoolbesturen. Dat heeft te maken met een personeelstekort bij de inspectie. In de voortgangsbrief over versterking van het toezicht in het funderend onderwijs meldt onderwijsminister...

‘Toezicht informeel onderwijs onhaalbaar’- PO/VO

Het plan van onderwijsminister Dennis Wiersma om ook informeel onderwijs te onderwerpen aan inspectietoezicht, lijkt onhaalbaar, onuitvoerbaar en ongrondwettelijk. Dat meldt Nieuwsuur op basis van wat ambtenaren van het ministerie van OCW zeggen. Wiersma maakte...

Onderzoek naar honorering toezichthouders – PO/VO

VOS/ABB doet onderzoek naar de hoogte van honoreringen voor interne toezichthouders. Dit doen we omdat we geregeld signalen ontvangen van onze leden dat het gesprek over de hoogte van deze honoreringen tot wrijving leidt. Doet u als bestuurder of toezichthouder mee...