Tweetalig onderwijs niet nadelig voor Nederlands – PO/VO

Tweetalig onderwijs heeft geen negatieve invloed op Nederlandse taalvaardigheden van leerlingen. Dit blijkt uit de Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs. De pilot ging in 2014 van start en liep tot afgelopen schooljaar 2022-2023. De deelnemende scholen mochten...

Ook profielscholen mogen geen enkele leerling uitsluiten – VO

Profielscholen mogen een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor langdurige extracurriculaire activiteiten, maar zij moeten zich daarbij wel houden aan de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer van onderwijsminister Arie...