Bepaalde schoolvakken in gevaar door lerarentekort

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs is zo nijpend, dat bepaalde vakken uitvallen. Dat meldt de Telegraaf, die zich onder andere baseert op wat de VO-raad hierover zegt.

Woordvoerder Stan Termeer van de sectororganisatie zegt in de krant dat op basis van arbeidsmarktprognoses te voorspellen is ‘dat scholen wel zullen moeten besluiten bepaalde vakken bij gebrek aan docenten niet meer te geven’.

De krant laat ook directeur-bestuurder Martin van den Berg van de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs aan het woord: ‘Gezien de uitstroom en instroom van docenten in het onderwijs, kan ik voorspellen dat we volgend jaar al vakken moeten schrappen, wat een verarming is van het aanbod.’

Op scholen van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving worden nu al bepaalde vakken niet meer gegeven, vertelt bestuursvoorzitter Henk Post: ‘Ik schrap (…) al lessen informatica en natuurkunde, terwijl er wel behoefte aan is.’ Volgens hem leggen scholen nu ‘noodverbanden aan, zodat het beeld nog wat geflatteerd is’.

Lees meer…

Conversietabel getuigschriften en vakken

In de onlangs gepubliceerde Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO kunnen leraren zien welke (huidige en oude) getuigschriften een bevoegdheid opleveren voor de nieuwe vmbo-profielvakken.

De regeling heeft ook betrekking op vakken of programmaonderdelen in het voortgezet onderwijs waar geen passende lerarenopleidingen voor bestaan. Dit laatste betreft onder andere de vakken rekenen, Onderzoek en ontwerpen en Natuur, leven en technologie (NLT).

Ook geeft de regeling aan wat de reikwijdte is voor het bekwaamheidsgebied en wordt erin vermeld of en zo ja welke aanvullende voorwaarden gesteld worden. De regeling geldt per 1 mei 2016.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl