Niet alleen vakleerkrachten bewegingsonderwijs – PO

Het is realistisch noch wenselijk om voor bewegingsonderwijs op basisscholen louter vakleerkrachten in te zetten. Dat vindt onderwijsminister Dennis Wiersma. Hij reageert op vragen van de Tweede Kamerleden en Michiel van Nispen (SP) en Rudmer Heerema (VVD). Hun vragen...